Home

Jatropha: olieplant voor kool en geit

Categorie(ën): Agrarische sector, Nieuws, Duurzame energie

De giftige plant Jatropha, die tot nu toe alleen wordt gebruikt als heg of erfafscheiding, zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor het probleem van de ‘biofuels’. De tropische plant bloeit in sommige streken het hele jaar door, is tevreden met arme grond en heeft weinig water nodig. Jatropha levert nootjes, waaruit een olie kan worden geperst, die heel goed kan dienen als brandstof in auto’s of voor stroomopwekking. Deze brandstof concurreert dus niet met de voedselvoorziening, En dat is nu juist het bezwaar tegen het gebruik van palmolie of soja als brandstof.
Vanwege het klimaat probleem wil de EU bijvoorbeeld dat diesel voor auto’s voor 6% bijgemengd is met biodiesel. Als dat uit koolzaad, mais, soja of palmolie komt, maakt het de voedingsstoffen, die ook uit die planten worden gewonnen, veel duurder. Dat gebeurt nu al. Jatropha zou verbouwd kunnen worden op marginale gronden. In Indonesië heeft men als vastgesteld dat er 25 miljoen hectaren grond ongebruikt is, begroeid met waardeloos struikgewas. Hiermee zou al een derde van de hele Europese brandstofbehoefte gedekt kunnen worden. Verschillende derdewereld landen zouden door jatrophateelt minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en dus minder last hebben van de hoge olieprijzen.Wat er van de nootjes overblijft, als de olie eruit geperst is, bevat nog goede vezels die voor diverse doeleinden te gebruiken zijn – en eiwitten die weer een goede meststof leveren. Planten die giftig zijn, zijn vaak tegelijk geneeskrachtig. Ook de jatrophaplant wordt in de traditionele Indonesische geneeskunde gebruikt.. Waarschijnlijk kunnen er goede geneesmiddelen uit ontwikkeld worden.
Dat de plant nog niet op grote schaal wordt gebruikt, wijst erop dat er nog wel problemen zijn. Ondanks zijn giftigheid blijkt de plant aangetast te kunnen worden door schimmels. De opbrengst is erg wisselend. Wel kunnen er tussen de jatrophaplanten bijvoorbeeld bonen of erwten worden geteeld, waardoor de boer tegelijk voedsel oogst – en de grond vruchtbaarder wordt. Want jatropha kan wel groeien op arme grond, maar op betere grond geeft hij ook meer opbrengst. Er moet dus nog veel onderzoek gedaan worden naar de beste manier van telen en verwerken..

bron:
De Volkskrant, 12 januari 2008