Home

Kleine bosjes zijn belangrijker dan we dachten

Categorie(ën): Agrarische sector, Ecologie, Nieuws

Kleine bosjes tussen de akkers en weiden zijn , gerekend per oppervlakte, belangrijker voor ons dan grote bossen. Die bosjes, soms kleiner dan een voetbalveld, worden vaak nauwelijks opgemerkt in het landschap. Toch kunnen deze resten van grotere bossen meer koolstof opslaan in de bodem en meer jachtgelegenheid bieden en tenslotte ook minder teken bevatten dan grote bosgebieden.

De waarde van deze bosjes is nooit eerder onderzocht, hoewel  ze tegenwoordig algemener voorkomen door de fragmentatie van de wouden,” aldus Alicia Valdes, een van de onderzoekers

De reden waarom ze ons meer bieden dan grotere bossen is het feit dat ze meer bosrand hebben waar het bos grenst aan het omringende gebied.

“Er is bijvoorbeeld meer te halen voor reeën, zoals bosbessen en zaailingen van eiken en berken, omdat er bij de randen meer zonlicht  en  nutriënten uit  het boerenland rondom binnendringt. Daardoor leven er meer reeën waar mensen op kunnen jagen,” aldus Alicia Valdés.

Kleine bosjes slaan  ook meer koolstof op in de bodem dan oudere grote bossen, omdat er zich  meer biologische processen afspelen in de bodem, zodat meer en sneller organisch materiaal wordt opgeslagen Zo kunnen ze dus een gunstig effect hebben in verband met de klimaatopwarming.

Een andere voordeel is dat ze minder risico opleveren voor het opdoen van ziekten veroorzaakt door tekenbeten, omdat tekenlarven minder overlevingskansen hebben in de warme droge omstandigheden, die kenmerkend  zijn voor bosranden..

”Dit is slechts een voorspelling  van de mogelijke voordelen. Hoe mensen er gebruik van maken  zal nog moeten blijken, zegtAlicia Valdés.

Nu de onderzoekers hebben vastgesteld dat kleine bosjes meer waarde vertegenwoordigen dan eerder gedacht werd, stellen ze dat er meer gedaan moet worden aan het behoud van deze belangrijke elementen in het agrarische landschap.

“Het is belangrijk grote bossen te behouden wegens hun grotere biodiversiteit, maar het in stand houden van kleinere bosjes, vooral de oudere, is goed voor het welzijn van mensen in agrarische gebieden. Deze bosjes hebben een speciale aanpak nodig om ze voor de toekomst  te bewaren,” zegtAlicia Valdés.

Over het onderzoek:

224 bosjes in het deel van Europa met een gematigd klimaat werden onderzocht in Frankrijk, België, Duitsland en Zweden. Onderzocht werd: de diversiteit  binnen zes groepen organismen (kruiden, paddenstoelen, kevers, spinnen,  pissebedden en duizendpoten) naast het vermogen van elk bosje om een of meer van de volgende ecosysteemdiensten te leveren: nuttige planten, hout, bestrijding van plagen, opslag van koolstof in de bodem, productie van jachtwild – en een ‘ondienst’ (risico van ziekte door tekenbeet).

Bron:Journal of applied Ecology 3 december 2019.

zie ook:

Kleine bosjes: oases voor bestuivers in een groene woestijn