Home

De voetafdruk van Europa

Categorie(ën): Nieuws, Bevolking, Duurzame projecten

DE VOETAFDRUK VAN EUROPA: TE GROOT

Inwoners Europese Unie verbruiken 2,2 keer meer natuur dan beschikbaar
Inwoners van de Europese Unie verbruiken voor hun consumptie gemiddeld 2,2 keer meer natuur, zoals hout, grondstoffen en vis, dan de Unie beschikbaar heeft. Dat blijkt uit een rapport dat het Wereld Natuur Fonds vandaag in Brussel heeft gepresenteerd.
Het rapport ‘Europe 2005 – The Ecological Footprint’ brengt de ‘ecologische voetafdruk’ van alle 25 EU-landen in kaart. De ecologische voetafdruk maakt een vergelijking tussen enerzijds het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en anderzijds de mogelijkheid van de natuur om zich te herstellen. Per EU-inwoner is gemiddeld 4,9 hectare nodig voor energie, voeding en andere grondstoffen. Nederland zit met een voetafdruk van 4,7 net onder het Europese gemiddelde. Europese landen met de grootste voetafdruk zijn: Zweden (7), Finland (7), Estland (6,9) en Denemarken (6,4). Overigens is in Amerika de consumptie van de biologische capaciteit nog veel groter dan in Europa. Amerikanen hebben 9 hectare nodig.
“Europa wordt steeds afhankelijker van natuurlijke hulpbronnen elders in de wereld, omdat we zelf een tekort hebben. Dit vormt een bedreiging voor onze welvaart”, zegt Tony Long, directeur van het Europese kantoor van het Wereld Natuur Fonds in Brussel. “Daarom roept het WNF de 25 Europese regeringsleiders op om voorrang te geven aan duurzame economische groei. Zeven procent van de wereldbevolking woont in de Europese Unie, maar de inwoners van de EU verbruiken 17 procent van de natuurlijke hulpbronnen ter wereld. Afrika en Azië worden hier de dupe van”, aldus Long.

De ecologische voetafdruk wordt voor een groot deel bepaald door de consumptie van energie. Daarom is het essentieel dat de Europese economieën overschakelen van fossiele brandstoffen op duurzame energie. Ook moeten subsidies die het niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen versterken, worden afgebouwd. “Hoe langer de Europese regeringsleiders negeren wat er aan de hand is, hoe moeilijker en duurder het wordt om ons natuurtekort te herstellen. Het is noodzaak om de Europese druk op de natuur te verminderen”, aldus Tony Long.

 

Het European Environment Agency (EEA) in Kopenhagen bracht deze gegevens naar buiten in het rapport ‘The European Environment – State and Outlook 2005’