Home

Wat je moet weten over de watercrisis

Categorie(ën): Health, Nieuws, Water

Alle leven is afhankelijk van water. Het is dan ook een wezenlijke behoefte van mensen. Niemand kan zonder water.

Ieder mens heeft dagelijks minstens 20-50 liter schoon, veilig water  nodig voor drinken, schoonmaken, koken, enz. Ondanks alle wetenschappelijke vooruitgang hebben nog steeds circa 780 millioen  mensen geen toegang tot goed, schoon water, terwijl naar schatting 2,5 miljard mensen geen goede sanitaire voorzieningen hebben. Dat is meer dan 35% van de mensheid.

Schoon water en voldoende voedsel zijn de eenvoudigste dingen, die wij in de rijke landen heel gewoon vinden, maar in sommige gebieden, zoals in Afrika, kan het heel moeilijk zijn om daar aan te komen.

Zonder schoon drinkbaar water – of middelen om water te zuiveren – zijn mensen aangewezen op vuil water,  waardoor ze ziek kunnen worden of zelfs sterven. Millioenen mensen leven in een echte watercrisis; ze moeten het doen met water uit rivieren of meren – en dat zijn meestal de armste mensen op aarde.

Volgens ‘The Nature Conservancy‘, zijn ongeveer de helft van de 500 belangrijkste rivieren – waar honderden miljoenen mensen hun water uit halen – ernstig vervuild, of grotendeels opgedroogd. Met andere woorden: miljoenen mensen hebben geen andere keuze dan vervuild water.

Hieronder meer over de oorzaken van de watercrisis. Om er wat aan te kunnen doen, moet je er het nodige over weten.

Wat is the watercrisis?

Simpel gezegd bedoelen we met die crisis de wereldwijde epidemie van watervervuiling en uitdroging. Iedere dag sterven er mensen door gebrek aan schoon en drinkbaar water, geen toegang tot sanitaire voorzieningen en ziekten die in verband staan met water (door vervuiling, of door parasieten die via het water worden overgebracht).

Zoetwater is vaak te weinig beschikbaar, waterbronnen worden gemakkelijk vervuild of beschadigd, en van de armen van de wereld leven de meesten in landen waar een tekort is aan goed schoon water.

Bovendien:

  • Ongeveer 801 000 kinderen onder de 5 jaar sterven jaarlijks aan diarree, de meesten in de ontwikkelingslanden.
  • Onveilig drinkwater, plus vervuild water gebruikt voor de hygiëne in huis en slechte sanitaire voorzieningen,  zorgt voor 88% van de sterfgevallen door diarree.

 

 

 

 

 

 

  • Trachoom, de belangrijkste oorzaak van blindheid, die te voorkomen is, is het gevolg van slechte hygiëne en gebrek aan goede sanitaire voorzieningen.

Moeten we het nog heftiger brengen? Iedere 90 seconden  sterft een kind door een ziekte die te maken heeft met water, en die voorkomen kan worden door te zorgen voor schoon water.

Sanjay Wijesekera, hoofd van het UNICEF-programma voor water, sanitatie en hygiëne zegt: Als er elke dag 90 bussen vol met kleuters zouden verongelukken – zonder overlevenden – zou de wereld er wel aandacht aan schenken.”

Volgens de WHO (World Health Organization, wereldgezondheidsorganisatie) en UNICEF  zijn de gebieden met de slechtste voorziening van sanitair en drinkwater te vinden in sub-Sahara Afrika (circa 31%), Zuidelijk Azië ( circa 33%), en Oost Azie ( 65%).

Waarom ‘sub-Sahara’ Afrika?

Om te beginnen is Afrika een grotendeels droog continent. In veel gebieden valt weinig regen. De watervoorraad moet dus steeds worden aangevuld door neerslag. Bovendien worden veel rivieren en meren gecontroleerd door de regeringen, of ze zijn ernstig vervuild. Daarnaast is de infrastructuur, die nodig is om water uit de Congorivier (de grootste zoetwatervoorraad van Afrika) naar de mensen te brengen, ongelofelijk duur. De landen die dit nodig hebben, kunnen het niet betalen.

Daarnaast is er een groot gebrek aan kennis rond sanitair en hygiëne, waardoor veel mensen vervuild water drinken zonder zich bewust te zijn van de gevolgen.

Wat vervuild water kan doen

Onveilig of vervuild water kan de oorzaak zijn van allerlei ziekten, die via het water verspreid worden en die jaarlijks miljoenen mensenlevens kosten.

Ieder jaar sterven meer dan 800 000 kinderen – onder de 5 jaar –  aan diarree, veroorzaakt door besmetting via het water. Dit is 11% van de 7,6 miljoen kinderen onder de 5 jaar die jaarlijks sterven.

Miljoenen mensen worden ook door hun watervoorziening besmet met ‘verwaarloosde tropische ziekten’ (Neglected Tropical Diseases, NTDs). Deze ziekten, zoals Buruli ulcus (een heftige zweer, meestal op armen of benen), trachoom (ontsteking aan het oog, die blindheid kan veroorzaken) en de Guineaworm (veroorzaker van dracunculiasis). Al deze ziekten komen voor in gebieden zonder schoon drinkwater en met slechte hygiëne.

Vergis je niet. Het gebruik van besmet water voor drinken, koken, douchen e.d. maakt mensen niet alleen ziek, het kan dodelijk aflopen. Volgens de WHO sterven jaarlijks meer dan 3.4 millioen mensen als gevolg van vervuild water. Het gaat vooral om organismen die leven in water dat besmet is door onbehandeld  afvalwater. Waar geen sanitaire voorzieningen zijn, en ook geen waterleiding, is het water dat mensen drinken vaak besmet met ontlasting (ook vaak dierlijke mest),  kunstmest en industrieel afval. Zo worden drinkwaterbronnen ernstig vervuild.

Hoe kun je helpen?

Als je zelf toegang hebt tot schoon en veilig drinkwater, zul je misschien denken dat je hier niets mee te maken hebt en niets kunt doen om er iets aan te veranderen. Maar dat is niet zo. Je kunt veel doen. Zonder het te weten draag je misschien zelf bij aan de watervervuiling. Zoek uit hoe je hier verandering in kunt brengen en wat je kunt doen tegen de watercrisis.

Een paar simpele dingen om aan te denken:

  • Als je een hond hebt: ruim zijn drollen op. Ze kunnen anders in waterlopen terecht komen en het water besmetten.
  • Let op wat je in de afvoer of via de wc afvoert. De zuivering van rioolwater kan ernstig worden belemmerd door niet afbreekbare stoffen die mensen doorspoelen, zoals verfresten, olie of chemische schoonmaakmiddelen.
  • Controleer kranen en leidingen op lekken om geen water te verspillen. Kijk ook op de watermeter om na te gaan of er geen onzichtbre lekken zijn. Je kunt ook een waterbesparende douche en/of kraan (laten) installeren.
  • Andere eenvoudige dingen, zoals geen kraan onnodig laten lopen, proberen zo weinig mogelijk afval te produceren en korter douchen helpen ook schoon water besparen.

Op een grotere schaal kun je ook helpen bijvoorbeeld door actie te voeren voor organisaties die in die landen werken aan goede watervoorzieningen. Je kunt er later misschien ook aan meewerken. Geld dat wordt geïnvesteerd in organisaties en bedrijven die projecten steunen die vechten voor schoon water voor dorpen en scholen is het best besteed.

Meer over de watercrisis in; ‘water for a warming world’ (alleen in het Engels)

En het eenvoudigste dat je zelf kunt doen: waar schoon drinkwater uit de kraan komt, kraanwater drinken. Lees hier waarom. (Engelse tekst)

Een les over water: zie casus: water.