Home

Windkracht

Categorie(ën): Duurzame energie, Thematische lessen

 

Windkracht voor de toekomst

Maart 2008 werd het vermogen van 100 000 megawatt bereikt, van alle windmolens op aarde samen. In het jaar 2007 kwam er alleen al 20 000 megawatt bij, waardoor er toen genoeg werd geproduceerd voor 150 miljoen mensen. Eenderde van de landen haalt nu een deel van zijn stroom uit windkracht. Dankzij bedrijven en mensen, die zich zorgen maken over de klimaatverandering, neemt het aantal windturbines nog steeds toe. 2007 was het eerste jaar waarin meer capaciteit in windkracht werd geïnstalleerd dan  in andere systemen. Lees het artikel Wind power world wide . Windkracht is de snelst groeiende vorm van stroomproductie. Het heeft ook veel voordelen: het kost niets (als de turbines er eenmaal staan), het is schoon, en het is bijna overal mogelijk. Toch houdt niet iedereen ervan.

Vragen:

 1. Hoe  wordt in ons land de meeste stroom geproduceerd?
 2. Zoek uit hoeveel procent van de stroom op een duurzame manier wordt geproduceerd in je land of in je provincie.
 3. Waarom is fossiele brandstof niet erg duurzaam? (geef meer dan een antwoord!)
 4. Waarom noemen we CO2 een broeikasgas?
 5. Waarom houden sommige mensen niet van windkracht? (Er zijn meerdere redenen, misschien kun je een paar mensen interviewen hierover, of een discussie houden in de klas).
 6. In sommige landen, (naast Nederland ook Denemarken en Griekenland bijvoorbeeld) heeft men al eeuwen lang windmolens gebruikt. Waar werden die voor gebruikt? Zoek afbeeldingen van die oude molens, ieder land had weer een ander type. Als er nog molens in jouw omgeving zijn, kun je er misschien een bezoek brengen. Vaak zijn molens minstens eenmaal per jaar te bezoeken ( op Open Molendag, in oktober).
 7. Wat is het grote verschil tussen die oude molens en de moderne?
 8. Welk effect kunnen moderne molens hebben op vogels? En op vleermuizen?
 9. Wat wordt er gedaan om vogels te beschermen tegen de molens?
 10. Waarom worden steeds meer windmolens gebouwd op zee?
 11. Schrijf op, waarom je denkt dat het goed nieuws is dat er steeds meer windmolens worden gebouwd.
 12. Maak een poster, videoclip, schrijf een artikel, of maak een presentatie om duidelijk te maken waarom we in de toekomst steeds meer windmolens nodig zullen hebben.
 13. Er zijn ook andere mogelijkheden Lees Harnessing Energy from the Oceans en vergelijk dat systeem om elektriciteit op te wekken met het systeem van windmolens. In welk opzicht is dit systeem beter dan windmolens, en in welk opzicht zijn windmolens beter? Maak een lijst van voor- en nadelen.
 14. Nu heb je twee systemen om stroom te ‘oogsten’ bekeken. Ken je nog meer mogelijkheden? Kijk op deze site bij NIEUWS, misschien vind je daar verrassende mogelijkheden…
 15. Of brainstorm met je klas of groep om meer mogelijkheden te bedenken.

Hieronder een paar heel verschillende molens. Klik op de grafiek, waarop je kunt zien dat de mijlpaal van 100 000 megawatt al ver achter ons ligt. de groei van windenergie gaat steeds sneller!

Natuurlijk is er op internet veel te vinden.