Home

Energie, kunnen we niet zonder olie?

Categorie(ën): Energie besparen, Duurzame energie, Thematische lessen

15 november, 2004 — door Terence Chea, Associated Press
Amory Lovins rijdt een hybride die 100 km rijdt op 3,7 liter; hij woont in een huis waarde electriciteit door zonne-energie wordt opgewekt en dat zo efficient met die energie omspringt dat hij er binnenshuis bananen kan kweken, hoog in de bergen van Calorado…
Toch is hij geen zweverige geitewollensokkenman en hij is ook niet tegen de vrije markteconomie – tijdens de oliecrisis dertig jaar geleden was hij een van de leidende figuren op het gebied van energie.

Hij zegt: “De Verenigde Staten kunnen zorgen dat ze niet meer afhankelijk zijn van olie uit het buitenland – en daar zelfs aan verdienen.”
Dit jaar zijn de olieprijzen tot ongekende hoogten gestegen terwijl Amerikaanse soldaten in Irak, het land met de op een na grootste oliereserves ter wereld, een oorlog uitvechten die in wezen om fossile brandstoffen gaat.

“De Verenigde Staten kunnen volledig zonder olie draaien en tegelijk hun economie opkrikken,” zegt Lovins, “Energie besparen en vervangende middelen zoeken kost minder dan olie kopen. Het heeft zin om olie volledig af te schaffen, en je kunt er nog aan verdienen ook.”

Een nieuw boek van Lovins en zijn denktank “Winning the Oil Endgame“ biedt een blauwdruk gebaseerd op technologische ontwikkelingen waarmee het land binnen enkele decennia zonder olie kan: eerst moet de efficiency van auto’s, vrachtwagens en vliegtuigen verdubbeld worden, vervolgens benzine en diesel vervangen door alternatieve brandstoffen als waterstof en ethanol. De overgang naar een olievrije maatschappij zal veel banen en nieuwe industrieen opleveren, de productie van broeikasgassen sterk verminderen en de nationale veiligheid verbeteren, stelt hij.

Om te beginnen moeten autofabrikanten en energiebedrijven nieuwe strategieen ontwikkelen om deze olievrije toekomst mogelijk te maken.
Dit zal een investering van 180 miljard dollar vergen in de komende tien jaar.
Dat is minder dan de bemoeienis van de VS met Irak uiuteindelijk zal kosten.

Veel experts zijn het erover eens dat de afhankelijkhied van olie niet duurzaam is, het broeikaseffect versterkt en de politieke stabiliteit van de wereld bedreigt. Er worden al energiezuinige auto’s en hybride voertuigen, schone diesel en waterstofbrandstofcellen gemaakt.

Om een snellere overgang naar alternatieve brandstoffen mogelijk te maken zou de regering meer geld moeten steken in onderzoek over efficiente technologieen, moderne materialen en alternatieve brandstoffen, aldus Lovins. Hij stelt voor om dit te betalen uit heffingen op benzine-slurpende voertuigen en het gebruik van efficiente auto’s te belonen. Bovendien zouden mensen met lage inkomens financieel ondersteund moeten worden als ze efficiente auto”s kopen of leasen.

De auto-industrie is niet blij met de boodschap van Lovins. Zij zeggen: “Het zijn de consumenten, niet de theoretici, die bepalen of meer efficiente auto’s succes zullen hebben op de markt. De consument zit aan het stuur.” en: “Veel consumenten willen helemaal niet dat comfort, ruimte voor passagies en bagage en zelfs kracht wordt opgeofferd aan betere efficientie.”
Lovins erkent dat dit een uitdaging is, maar hij is ervan overtuigd dat het gezonde verstand – samen met duurzame ontwikkeling – aan zijn zijde staat.
“Ik kwam tot het inzicht dat energie de basis vormt van veel problemen rond veiligheid, ontwikkeling en milieu”. Lovins trok al in 1976 de aandacht met zijn essay “Energy Strategy: The Road Not Taken.”

Zijn plan in het kort:
De olieconsumptie kan met de helft worden verminderd door de brandstof efficienter te gebruiken, met name door het gebruik van ultralichte voertuigen gebouwd uit moderne materialen, zoals koolstofvezels, die zorgen voor meer veiligheid en meer prestatie. Hij zegt: “Moderne materialen kunnen autos tegelijk lichter en veiliger maken”

Tegelijk moet de overheid werken aan de overgang naar alternatieve brandstoffen, zoals ethanol uit plantaardig afval bijvoorbeeld de stelen van mais en populierenhout
Een andere alternatief is waterstof, door velen gezien als de brandstof van de toekomst. Met waterstof in brandstofcellen kan electriciteit worden opgewekt door een reactie tussen waterstof en zuurstof. Hierbij ontstaan geen schadelijke uitlaatgassen (alleen waterdamp). Lovins wil het gebruik van aardgas bevorderen en de energie gebruiken voor de productie van waterstof. Als zijn suggesties worden opgevolgd, zou de VS in 2040 geen olie meer hoeven te importeren en in 2050 helemaal zonder olie kunnen.

“We leven in een periode waarin het ene idee bezig is te sterven en het andere worstelt om ter wereld te komen..,”

Bron: Associated Press
Via www.ENN.com
Ingekort en vertaald voor sustainablefootprint.org

Deze tekst kan ook goed gebruikt worden bij de inleiding voor de ONTWERPOPDRACHT[.
De leerlingen kunnen bijvoorbeeld de opdracht krijgen om auto’s te ontwerpen die door technische veranderingen minder energie gebruiken, maar dat kan ook door speciale ontwerpen of door fanatastiche systemen te bedenken om mensen of goederen te transporterens.

VRAGEN:

1. Begrijp je de tekst en alle gebruikte termen?
a. Wat wordt bedoeld met een ‘hybride’?
b. Hoe kan in een gewoon huis zonne-energie worden gemaakt?
c. Kun je uitleggen hoe deze systemen werken?
d. en waarom ze efficieter zijn?
e. Als er termen in de tekst staan die je niet helemaal begrijpt moet je uitzoeken wat ze betekenen en wat ze te maken hebben met energiebesparing.

2. Kies een van de aspecten van Lovins verhaal en doe daar nader onderozek over met behulp van andere bronnen ( Boeken, wesites, mensen interviewen).
a. Kies bijvoorbeeld:
“Klimaatverandering en ons energiegebruik”
of
“Geopolitiekel stabiliteit, wat heeft olie daarmee te maken?”
of
“Hoe kunnen we onze energie-voetafdruk kleiner maken en toch prettig leven?”
of
“Hoe kunnen we de autoindustrie ervan overtuigen dat ze duurzame auto’s moeten maken?”

3. Presenteer je resultaten voor je klas of vereniging, of schrijf een artikel voor je schoolkrant of plaatselijke krant.

4. Sluit een weddenschap af met je docent of met vrienden dat je een week of een maand kunt leven met de helft van de energie, die je nu gebruikt –
of
Schijf een wedstrijd uit wie met de meeste energie kan besparen tijdens een afgesproken week of maand.
(Vergeet niet vooraf goed af te spreken hoe je dat energiegebruik gaat meten!)

Links:
Kijk op de lijst van links onder de onderwerpen:
energie
transport