Home

Waar blijft het supervoedsel? (de les)

Categorie(ën): Agrarische sector, Biotechnologie, Voedsel voor de mensheid, Thematische lessen

Meer dan een miljard mensen zijn ondervoed, bijna een op de zes! Omdat de wereldbevolking voorlopig nog groeit en verschillende natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken, zal dit aantal nog toenemen, ook al wordt er al van alles aan gedaan. Er zullen mensen sterven van de honger, tenzij er iets verandert in het wereldvoedselsysteem (bijvoorbeeld aan de verspilling).

Maar dit is nog maar de helft van het verhaal. De helft van de mensheid krijgt niet alle noodzakelijke voedingsstoffen binnen. Deze mensen krijgen wel genoeg calorieën, ze hebben geen honger, maar ze krijgen niet alle vitaminen en mineralen die nodig zijn. Zelfs geringe tekorten kunnen sterfte van kinderen en problemen in de ontwikkeling van de intelligentie en het immuunsysteem veroorzaken. Biotechnologie kan hier nuttig zijn door het creeren van transgene gewassen. De technologie nodig om de genen van planten te veranderen bestaat al jaren. De vraag is; waarom wordt deze niet gebruikt om deze tekorten te bestrijden.

Lees meer over genetisch gemodificeerd voedsel en honger

Een product van genetische modificatie: Gouden Rijst >

Vragen

  1. Lees de tekst ‘Waar blijft het supervoedsel?’ (Nederlandse versie). Het is een lang verhaal. Als je met een groepje werkt kun je het het beste zo doen: iedereen leest het artikel oppervlakkig zodat je allemaal weet waar het over gaat. Vervolgens kiest ieder een onderdeel om aan te werken: Bijvoorbeeld zo: leerling 1 neemt ‘Gouden rijst’ en ‘Andere experimenten’, leerling 2: ‘Cassave’ en ‘Veldproeven’, en ‘Regels, regels, regels’ en leerling 3: ‘Paarse tomaten’ en Wortelen’. Ieder maakt een korte samenvatting van zijn/haar deel van de tekst.
  2. Weet je hoe GM (genetische modificatie) planten worden gemaakt? Zo niet, zoek op, zo ja, leg uit, (bijvoorbeeld aan de hand van de plaatjes in de tekst). Leg het zo uit dat een twaalfjarige het kan begrijpen!
  3. Wat zijn essentiele voedingsstoffen? Noem er 4 en schrijf bij elk in welk soort voedsel het voorkomt, en wat er gebeurt, (welke ziekte je krijgt) als je er te weinig van binnenkrijgt.
  4. Waarom zijn GM-katoen en GM-soja, die resistent zijn tegen herbiciden, goed voor de boer? en niet voor de consument?
  5. Wat is een plasmide? Waarom worden plasmiden veel gebruikt in de biotechnologie?
  6. Waarom zijn biotechnologen zo dol op de bacterie Agrobacterium. Wat doet deze bacterie in natuurlijke omstandigheden?
  7. Waarom wordt gouden rijst gekruist met lokale rijstrassen?  Is dat alleen om de lokale boeren een plezier te doen, of zijn er ook goede praktische (ecologische) argumenten voor?
  8. In Europa is het gebruik van GM-gewassen nog verboden (behalve in beperkte experimenten). In de VS en veel andere landen zijn de katoen en de soja bijna overal transgeen. Maar het is ook daar wel lastig om een vergunning te krijgen. Waarom zijn mensen zo bang voor GM? Wat zijn de risico’s?
  9. Maak een lijst van de voordelen en een van de nadelen van transgene gewassen.
  10. Organiseer hierover een debat, en probeer je eigen mening te formuleren.