Home

Wrakken en netten

Op de bodem van de Noordzee valt veel te beleven: er liggen mammoetbotten en andere fossielen, er liggen scheepswrakken, soms heel oude, en er ligt veel troep.
De fossielen zijn interessant voor wie wil weten hoe het er in de IJstijd was. De scheepswrakken zijn interessant voor wie wil weten hoe oude schepen in elkaar zaten, soms ook voor schatzoekers trouwens. Maar biologen bezoeken die wrakken ook graag. De zeebodem is grotendeels vlak en zanderig, voor dieren die zich aan iets stevigs willen vasthechten niet zo prettig, die wrakken zien ze als een soort rif waar het goed leven is, en in de ruimten vinden ook allerlei dieren een goede schuilplaats.
Maar mensen brengen ook grote gevaren mee voor het zeeleven en niet alleen door er te vissen. Allerlei afval, en vooral verloren vistuig zoals netten, vormt een groot gevaar voor het zeeleven. Er wordt nu door vrijwilligers gewerkt aan het schoonmaken van wrakken, maar natuurlijk is het beter als men de zee schoon houdt. Net als we natuurreservaten op het land hebben zullen er ook (meer) zeereservaten moeten komen, waar niet gevist wordt, en mensen moeten leren om geen afval in zee achter te laten.

Lees de tekst natuurbeschermend op de zeebodem en bekijk ook de websites waar je van daaruit naar kunt klikken en beantwoord de volgende vragen:

  1. Net als op het land hebben mensen op zee altijd wel afval achtergelaten. Waarom is dat in vroeger eeuwen nooit zo’n probleem geweest? (bedenk 3 redenen)
  2. Mammoeten zijn geen zeedieren. Hoe komt het dat er toch geregeld mammoetbotten worden gevonden op de bodem van de Noordzee?
  3. Zijn er uit de tijd van de mammoetbotten ook vondsten te verwachten van dingen die mensen er hebben achtergelaten? Waarom wel/niet?
  4. Ook uit de tijd dat schepen nog van hout waren, worden wel wrakken gevonden. Hoe komt het dat hout op de Noordzeebodem (ook in de Oostzee bijvoorbeeld) vaak lang bewaard blijft?
  5. Voor welke zeedieren zijn de wrakken prettige plaatsen om te leven? Noem (of zoek op) er minstens 4.
  6. Er worden soms opzettelijk oude schepen tot zinken gebracht om het zeeleven te verrijken. Waarop moet men dan letten zodat het niet juist een dodelijke val wordt voor zeedieren?
  7. Als vissen in oude netten verstrikt raken, komen er vaak veel meer slachtoffers bij. Hoe zit dat?
  8. Naast visnetten in zee, is er ook een groot probleem met plastic. Waarom is dat gevaarlijk voor zeedieren als schildpadden en andere. Zie een verhaal hierover, over bacterien die plastic opeten . Mooi natuurlijk dat bacterien ons helpen plastic weg te werken, maar ze werken traag, het is dus niet DE oplossing!
  9. Mensen hebben altijd gevist, in landen als Nederland en Noorwegen was visserij een van de belangrijkste middelen van bestaan. Nu dreigen veel soorten uit te sterven door overbevissing. We zijn met te veel en we hebben moderne technieken. Wat wordt er gedaan om te zorgen dat er in de toekomst ook nog vis is voor de mensen?

Als je mee wilt helpen de vissen te beschermen kun je letten op het MSC keurmerk, of gekweekte vis eten. Wat betekent het MSC keurmerk en wanneer is gekweekte vis echt duurzaam?

Een nuttige site hierbij is http://www.noordzee.nl/.
Daar komt regelmatig actueel nieuws langs.