Home

de Zevensprong

Werken met de Zevensprong

Om te kunnen werken volgens de zevensprong heeft u drie lesuren nodig, met tussen het tweede en derde lesuur tijd voor de leerlingen om zelfstandig informatie te zoeken. De planning van een project kan er dan als volgt uitzien:

  • les 1 – Inleiding en Zevensprong stap 1 t/m 5
  • les 2 – Zevensprong stap 6, begeleid, zelfstandig werk buiten de les Zevensprong stap 6, zelfstandig
  • les 3 – Zevensprong stap 7 en afsluiting

In het eerste lesuur worden, na uw inleiding, de eerste 5 stappen van de zevensprong (onderaan deze pagina) doorlopen. Let goed op dat leerlingen in de eerste les snel genoeg werken. Houd bijvoorbeeld een strak tijdschema aan. Zorg er vooral voor dat leerlingen SNEL een hoofdvraag hebben (binnen 5 a 10 minuten). En tien minuten na het bedenken van deelvragen zijn zeker nodig om het werk te verdelen.

Het zelfstandig zoeken van informatie is stap 6. Het verdient aanbeveling om daarvoor een tweede lesuur achter de computer te besteden. In dat uur beginnen leerlingen onder uw begeleiding met het zoeken naar informatie. Na die les kunnen leerlingen zelfstandig nog bijvoorbeeld een uur op zoek. In een laatste lesuur wordt stap 7 uitgevoerd: de onderlinge rapportage. Vervolgens kunt u een module op verschillende manieren afsluiten. Docenten kwamen bijvoorbeeld met de volgende ideeën:

  1. Laat elke leerling een stukje van maximaal tweehonderd woorden schrijven over zijn/haar deelvraag en antwoord. Verplicht leerlingen bij elke bewering de bron te vermelden. Bundel de stukjes en laat leerlingen de bundel leren voor een toets. Beoordeel voor uzelf de waarde van de verschillende en vraag slechts naar de stukjes die het best theoretisch onderbouwd zijn.
  2. Geef elk groepje tijd om een poster/presentatie voor te bereiden. Teken af / becijfer de inzet in de groep en de mogelijkheid tot samenwerking. Houd er hierbij rekening mee dat een aantal leerlingen niets doet.
  3. Of, bij iets meer ervaring met deze lesvorm: geef één cijfer aan het hele groepje.

Het is aan te raden om na het doorlopen van de zevensprong, de module af te sluiten met een nabespreking, waarin niet alleen inhoudelijke aspecten, maar ook ervaringen met de werkvorm aan bod komen.

Het schema van de Zevensprong staat ook in de leerlingeninstructie. Er is voor gekozen om leerlingen in de BasisVorming concrete activiteiten te geven, die ze kunnen afvinken.