Home

Rolverdeling

In deze lesvorm zijn verschillende rollen te onderscheiden, te weten groepslid, gespreksleider en docent. De docent bent u uiteraard zelf. Groepsleden en gespreksleiders zijn leerlingen. Hieronder staat kort beschreven welke taken bij deze rollen horen. De docent wijst per groep een gespreksleider aan, of laat de leerlingen zelf kiezen. De taak kan ook rouleren.

Groepslid

Alle groepsleden moeten aantekeningen maken voor zichzelf. Als je het echt professioneel wil doen, maakt daarnaast één van de groepsleden algemene notulen.
Ieder groepslid moet erop letten dat hij of zij alles begrijpt. Wanneer iets onduidelijk is moet hij of zij duidelijkheid vragen aan de gespreksleider of aan de groep.
Uiteraard is het belangrijk dat de groepsleden goed luisteren naar wat de anderen te zeggen hebben, maar daarnaast moet een groepslid ook vertellen wat hij zelf denkt.

Gespreksleider

De gespreksleider is een van de groepsleden. Dit is een moeilijke maar leerzame rol.
De gespreksleider zorgt ervoor dat een bespreking goed verloopt. Hij of zij houdt in de gaten wat het doel van het gesprek is, en of de groepsleden daarmee bezig zijn. De gespreksleider zorgt dat ook de mensen met een minder grote mond de kans krijgen te vertellen wat ze denken.
Hij of zij moet tussendoor en achteraf voor de anderen samenvatten wat er is besproken en om uitleg vragen als iemand onduidelijk is. Bovendien is de gespreksleider de aangewezen persoon om de andere groepsleden te vragen of ze alles begrepen hebben. Een goede voorbereiding vergemakkelijkt het werk van een gespreksleider enorm.

Docent

Als docent loopt u rond tussen de groepjes. U kijkt of groepjes niet vastlopen en u observeert het gedrag van de individuele leerlingen. U beantwoordt vragen van de leerlingen over de gang van zaken en, met mate, over de inhoud (het is de bedoeling dat leerlingen zelf informatie gaan zoeken). Als het nodig is stuurt u de groepjes bij. U kunt bijvoorbeeld besluiten om de casus zoveel mogelijk in uw vak te laten passen, of juist kiezen voor een multidisciplinaire aanpak.

U let vooral op de gespreksleider: die heeft een moeilijke taak. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de gespreksleider voor de groepsleden kan samenvatten wat er is gebeurd. U kunt dit stimuleren door als u rondloopt aan de gespreksleider te vragen hoe het ervoor staat.

Een goede voorbereiding vergemakkelijkt het werk van een gespreksleider enorm, maar misschien hebben leerlingen daarvoor geen tijd. U kunt er daarom voor kiezen om een aantal leerlingen een les van tevoren aan te wijzen als gespreksleider om ze zo genoeg tijd te geven voor een voorbereiding. Een andere mogelijkheid is dat de leerlingen een kant en klare agenda van u krijgen uitgereikt.

Te allen tijde geldt: hoe meer ervaring leerlingen opdoen met de vorm (CGO), des te meer aandacht ze kunnen besteden aan de inhoud (de duurzame voetafdruk). Doet u dus voor het eerst een CGO-module, dan zullen de leerlingen niet al te diep op de inhoud ingaan.