Home

Stap 7

Stap 7: Evaluatie project

Gedurende de loop van het project kunt u aan de hand van de volgende aandachtspunten evaluatiegegevens verzamelen:

Was de studiebelasting reëel?
Hebben de leerlingen meer of minder tijd aan het project besteed dan van tevoren beraamd? Hoe verhield zich de verhouding tijd en werkbelasting? Deze vraag kan in principe ook beantwoord worden voor de docenten die het project hebben voorbereid en begeleid.

Is de implementatie in lesprogramma gelukt?
Kon het project geïmplementeerd worden binnen het lesprogramma van de sectie?

Complicaties bij de opdrachten en opdrachtenverwerking?
Geef hier aan welke problemen er zijn ontstaan bij de voorbereiding en uitvoering van de opdrachten. Daarnaast kan stilgestaan worden bij de functionaliteit en de waarde van de verschillende opdrachten.

Welke complicatie bij de samenwerking?
Ongetwijfeld zullen zaken mislopen tijdens de samenwerking. Evalueer de algehele samenwerking en geef aan welke structurele aspecten niet goed zijn verlopen bij de algehele communicatie. Hoe verliepen de besprekingen? Konden de algemeen coördinator en de moderator hun werk goed doen? etc…

Hoe verliep de samenwerking op docentenniveau?
Hier wordt vooral de inhoudelijke samenwerking (samenstellen en aanpassen van de opdrachten) bedoeld tijdens de voorbereiding en de uitvoering.

Hoe waren de resultaten van de leerlingen?
Niet alleen de statistische resultaten maar tevens de betrokkenheid en deelname.

Was het tijdpad reëel?
Besteed minstens één bespreking aan de algehele evaluatie waarin iedere deelnemer zijn bevindingen kan aangeven. De algemeen coördinator kan het beste een evaluatieverslag opstellen.

Waren de handleidingen toereikend?
Opmerkingen, kritiek en aanvullingen horen wij graag. De site is bedoeld als een interactief en zich verder ontwikkelend project.
stuur een bericht naar ons »