Home

Stap 5

Stap 5: Voorbereiding project

Aanpassingen materialen
Met de groep is afgesproken in welk tijds- en onderwerpkader het project wordt uitgevoerd. Het kan zijn dat de bestaande inhoud niet toereikend is. Als u ervoor kiest om het project uit te voeren met als aandachtsperiode de Eerste Wereldoorlog, dan kunt u samen met de groep aanvullende materialen aanbieden en de casussen hierop aanpassen.
Dit geldt vooral voor de opdrachtenmodulen 2 en 3. Het algemeen gedeelte van de modulen (opdracht 1: inleiding) kunt u het beste in de bestaande vorm uitvoeren. Een van de leerdoelen is om leerlingen kennis te laten maken met het onderwerp propaganda in algemene zin. Dit kan als beste met de bestaande opdracht.

Kennismaking van leerlingen onderling via e-mail
In opdracht 3 gaan leerlingen in groepsverband samenwerken met leerlingen van andere scholen. Leerlingen kunnen met elkaar kennismaken door van tevoren een mailronde te gehouden. Leerlingen binnen uw school sturen de andere groepsleden een mailtje met een korte introductie over zichzelf. Hierin kan komen te staan: naam, leeftijd en hobbies. Bespreek dit van te voren wel met de partnerscholen, zodat zij eventueel de nodige voorbereidingen kunnen treffen en hun leerlingen zelf kunnen laten reageren.

ga naar de volgende stap »