Home

Stap 4

Stap 4: Werkschema

Er kan een begin gemaakt worden met de voorbereiding. Een eerste afspraak kan gemaakt worden om een werkplan op te stellen met daarin de volgende zaken.

Deze tabel kan als guide line dienen bij opzetten van werktaken.

ga naar de volgende stap »