Home

Stap 3

Stap 3: Samenstelling groep

Wanneer de eerste contacten zijn gemaakt en alle gegevens uitgewisseld zijn, kan de groepssamenstelling opgezet worden. Hiermee wordt een aanzet gegeven voor de uiteindelijke taakstellingen en agenda’s.

Als eerste dient elke deelnemende school zijn docententeam samen te stellen. Daarbij moet ook aangegeven worden met hoeveel leerlingen elke school zal deelnemen.
Stel als coördinerende school een managementteam samen. Houd de deelnemende scholen regelmatig op de hoogte met up-to-date informatie. Wie de taak van algemeen coördinator op zich neemt, hangt een beetje af van de situatie. Het meest waarschijnlijke is om deze taak bij de initiatiefnemende school te leggen. Zodoende is vanaf het begin duidelijkheid wie de uitvoerende verantwoordelijkheid draagt. Indien anders gewenst kan de hele groep een andere algemeen coördinator aanwijzen.

Als laatste dient elke school een contactpersoon aan te wijzen, die als eerste aanspreekpunt fungeert. Het geheel kan als volgt in een tabel geplaatst worden.

Deze tabel dient louter als guide line of format om een goed en overzichtelijk beeld te krijgen van de totale groep:

ga naar de volgende stap »