Home

Stap 1

Stap 1: Zoeken en benadering partners

Voor het uitvoeren van het internationaliseringsgedeelte zijn conform de opdracht buitenlandse partnerscholen nodig. Het heeft de voorkeur om de totaalgroep te laten bestaan uit formaties van drie (3, 6, 9…). Dit omwille van de uitvoerbaarheid van de opdrachtmodulen.

Het opzetten van een samenwerking tussen scholen kan met behulp van reeds bestaande contacten of via partnerfinding. Zorg wel dat er van tevoren duidelijkheid is over criteria, wensen en mogelijkheden van de samenwerking.
Zo kan de onderwerpkeuze van invloed zijn voor de partnerkeuze (bijvoorbeeld de VS en Rusland over propaganda gedurende de Koude Oorlog).

Stel een verzoek op met de volgende zaken:

  • een omschrijving van u en uw schoolorganisatie;
  • een omschrijving van het uit te voeren project;
  • de wens tot samenwerking;
  • een korte doch concrete uiteenzetting van de criteria

(leerlingenniveau, -leeftijd, -aantal, benodigde tijd, e.a);

Wanneer gezocht moet worden naar nieuwe partners, kan het voorkomen dat een selectie moet worden gemaakt. Zo kan het zijn dat via een internetoproep meerdere scholen reageren.
Er zijn verschillende instanties die gespecialiseerd zijn in ‘partnerfinding’ t.b.v. internationale samenwerking, soms voorzien van databestanden van zoekende scholen. Een voorbeeld van zo’n site is Windows on the World (www.wotw.org.uk)

deze site werkt met de zoekcriteria regio,schooltype,doelgroep en vaksoort)

Begin pas aan de samenwerking wanneer:

  • u overtuigd bent van een goede werksfeer tussen u en de contactpersonen;
  • er voldoende mogelijkheden zijn om vaak overleg te voeren met elkaar;
  • uw leerlingen en de buitenlandse leerlingen goed bij elkaar passen, wat betreft leeftijd en soort opleiding;
  • alle relevante gegevens binnen zijn.

ga naar de volgende stap »