Home

Internationaliseren

Introductie

Dit stappenplan is bestemd voor de scholen en docenten die dit project (of een soortgelijk project) met buitenlandse partnerscholen willen uitvoeren. Het doel is het aanbieden van een ‘virtuele’ begeleiding als houvast of stuctuur bij de organisatie en voorbereiding van een uitwisselingsproject.

Een schoollink houdt in dat twee of meer scholen overeen komen om samen een projectactiviteit uit te voeren. Leerlingen maken kennis en worden aangezet tot internationale uitwisseling en samenwerking.
meer over schoollink

De basis van elk project is de overeenkomst tussen de partners. In beginsel dient iedere partij zijn eigen werkplan en doelen op te stellen. Dit alles binnen de overkoepelende doelen die in samenspraak zijn opgesteld. Daarnaast moet het project, vooral bij de organiserende en coördinerende school, een brede steun genieten bij de directie. De organiserende school moet voor zichzelf uiteenzetten welke verantwoordelijkheden de uitvoering met zich meebrengt.

doorloop het stappenplan »