Home

Voorbeelden

Voorbeelden van duurzaamheidsaspecten die aan de orde kunnen komen:

  • Als planten of dieren uitsterven, zijn ze voor altijd weg. Hun mogelijke producten (denk aan medicinale, maar nog onbekende plantensoorten) en/of hun rol in het ecosysteem gaan verloren. De gevolgen zijn moeilijk te voorspellen (zie het voorbeeld van de dodo)
  • Als hellingen worden ontbost, wordt de vruchtbare bovenlaag meestal door erosie afgevoerd. Het kan lang duren voor de vrijgekomen rots voldoende verweerd is om weer een bos te laten ontstaan (duizend of duizenden jaren?)
  • Op Java waren vroeger de bossen op de bovenste delen en de top van de bergen heilig, ze mochten niet gekapt worden. Toen men in recente tijd die bossen toch ging kappen, kregen de dalen enorme problemen met overstromingen. Het heilig verklaren van die bossen berustte dus op een goed inzicht in de ecologische situatie.
  • Een huis gebouwd van natuurlijke materialen zoals hout, kan ooit verdwijnen vrijwel zonder een spoor na te laten, een huis van steen, beton niet, maar de sloopmaterialen kunnen t.z.t. wel hergebruikt worden. (Kiezen voor de toekomstige archeoloog of voor de ecologie?)
  • Bestrijdingsmiddelen kunnen in de bodem of in het water achterblijven. Wanneer ze in het grondwater terechtkomen, kunnen ze na lange tijd en op andere plaatsen in het drinkwater terechtkomen. Zolang ze in het grondwater zitten is er niets tegen te doen. Tegenwoordig zijn de meeste middelen minder persistent (blijvend) maar het is lang niet altijd duidelijk welke ecologische effecten ze hebben voordat ze uit elkaar vallen. Deze stoffen helemaal vermijden is dus in elk geval duurzamer
  • In de biologische landbouw wordt gestreefd naar kringloop-beheer; het voer voor het vee wordt op eigen bedrijf in omgeving geteeld en de mest wordt op hetzelfde land uitgereden. Er wordt geen gebruik gemaakt van synthetische chemicaliën. Dergelijke landbouw laat als het goed is geen negatieve voetafdruk achter
  • Zelfs de discussie over het gebruik van gentechnologie kan hierin betrokken worden: er kunnen wel prachtige nieuwe varianten van gewassen of vee worden ontwikkeld, maar wat zijn de effecten op de lange duur/ Hoe duurzaam is dit ecologisch gezien?