Home

Opdrachtmodulen

De studietaak van een casus bestaat uit drie opdrachtmodulen hoofdzakelijk gericht op het bevorderen van kennis, het vergroten van inzicht, het trainen van vaardigheden en het werken aan gedragsverandering. De leerling loopt als het ware een traject door, waarin elke module een min of meer losstaand en afgerond geheel vormt, maar tegelijkertijd de voorbereiding is voor de volgende module.

Het zwaartepunt ligt bij module 3. Bij deze groepsopdracht is daadwerkelijke inhoudelijke samenwerking tussen de scholen mogelijk. Leerlingen van verschillende scholen werken daarin samen om een gezamenlijk product af te leveren.

In module 1 wordt de leerling geconfronteerd met informatie over de gevolgen van onze
leefstijl voor mensen elders en mensen later (waaronder zij zelf als volwassenen en volgende generaties).
In module 2 gaan de leerlingen op zoek naar de reële ontwikkelingen als gevolg van menselijke activiteiten, in hun eigen omgeving maar ook elders, in andere delen van de wereld. Dit kan gebeuren in de vorm van veldonderzoek, maar bij voorkeur ook onderzoek naar gevolgenvoor anderen (hier zal uitwisseling van informatie via internet al een belangrijke rol spelen.
In module 3 volgt de uitwerking en presentatie, door leerlingen van de samenwerkende scholen gezamenlijk opgebouwd, voor eigen omgeving mondeling en/of schriftelijk en daarnaast online voor de buitenwereld.

De modulen zijn zoveel mogelijk interactief op basis van bi- en multilaterale communicatie. Dat houdt in dat de leerlingen niet werken met een statisch product maar meer met een dynamisch geheel dat de uitvoering stimuleert en dat zich in allerlei richtingen kan ontwikkelen.
Alle modulen, in bijzonder de groepsopdracht, zijn op afstand uitvoerbaar. Communicatie en interactie zijn dus van wezenlijk belang.
Deze website biedt daarbij de nodige ondersteuning.