Home

Uitvoering

Een van de belangrijke facetten van deze leeromgeving is de aanbieding van een uitvoeringsplan voor scholen die willen werken met de DUURZAME VOETAFDRUK.
Niet alleen de eventuele samenwerking met partners dient geregeld te worden. Ook binnen de eigen school moet het nodige geregeld te zijn. De leeromgeving biedt de docenten een implementatieplan voor de eigen onderwijsorganisatie. Ook de inpassing in het eigen lesprogramma, planning en plaatsing in het jaarrooster en het aantrekken van eventuele externe docenten/begeleiders komen aan bod.

Het werken aan de ‘footprint’ is niet tijd- en plaatsgebonden. Het is van belang om deelname of uitvoering van scholen niet teveel te beperken door een te strikte afbakening van thema of onderwerp. Een deelnemende scholengroep kan binnen het thema duurzame voetafdruk zijn eigen concentratiegebieden opzetten. Hoewel natuur en milieu het centrale thema is, geeft deze opzet veel mogelijkheden om vanuit andere gezichtspunten te werken, naast biologie, scheikunde en aardrijkskunde, de vakken die zich traditioneel met NME bezighouden, ook geschiedenis (de voetafdruk van onze voorouders) economie, en creatieve vakken kunnen in meerdere of mindere mate worden betrokken bij de uitvoering.

In het menu kunt u meer vinden over de implementatie:

Modules
De website
Themas
Suggesties