Home

Algemeen

Terwijl het bij de ecologische voetafdrukken steeds gaat om het oppervlak dat het individu of de gemeenschap gebruikt, bieden we met de duurzame voetafdruk materialen waardoor leerlingen aan het werk worden gezet rond de duurzaamheid van hun ‘voetafdruk’. Dit biedt meer mogelijkheden van verbreding en verdieping rond het thema duurzaamheid.

Op deze pagina’s vindt u diverse materialen waarmee leerlingen aan de slag kunnen.

De theoretische achtergrond en achterliggende gedachten van het project vindt u hier. Wellicht geeft deze tekst ook inspiratie voor eigen ideeën.

De didactische opzet laat zien hoe leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, en aan de hand van een ‘casus’ onderzoek kunnen doen naar de duurzaamheid van verschillende aspecten van het dagelijks leven. Deze materialen zijn bedoeld voor werken met internationale uitwisselingssituaties, maar ze kunnen ook gewoon in scholen – binnen een project of als een lessenreeks – worden uitgevoerd. In dat geval kunnen resultaten op de site worden geplaatst, zodat het toch interactief wordt: andere scholen of groepen kunnen er op inhaken en gebruik maken van die resultaten.

In deze docenten sectie vindt vindt u ook een handleiding voor het werken met PGO (Probleem Gestuurd Onderwijs) aangepast aan het niveau van het voortgezet onderwijs (hier genoemd CGO, casusgestuurd onderwijs), het organiseren van internationale uitwisseling en van een project binnen de school.

Rond de verschillende deelthema’s van duurzaamheid zijn allerlei projecten binnen de school te bedenken. Op de site bevinden zich projecten voor de basisvorming en voor de tweede fase, waarbij aan een casus wordt gewerkt.

Naast het werken aan de hand van een casus zijn ook andere werkvormen geschikt voor het werken aan duurzaamheidseducatie: zoals het ontwerpen voor een duurzame toekomst.

Voor docenten die liever werken met reeksen deelopdrachten zijn er rond thema’s thema-opdrachten (lesbrieven ) te vinden, waarmee leerlingen aan het werk kunnen. deze lenen zich goed voor werken op papier.

Zie
Water en geschiedenis
Woestijnplanten
Dode Zee ,
Wonderbonen.
Paaseiland,een les voor de wereld
Energie, kunnen we niet zonder olie?

Docenten die zelf materiaal gemaakt hebben over dit thema worden uitgenodigd hun lessen en ideeën op deze site te plaatsen.