Home

Casus bos

EEN RARE TUIN

Aan de hand van de casus wordt deze vraag gesteld:
Wat moet ze allemaal eerst uitzoeken, om vragen van haar klasgenoten te kunnen beantwoorden?

Kinderen gaan vervolgens aan de slag met het werkplan en bedenken zelf de vragen waarop ze een antwoord willen vinden.
Antwoorden kunnen worden gezocht op de aangegeven sites, maar ook in boeken en tijdschriften, interviews met mensen in de streek, enzovoort.

U kunt uw leerlingen op allerlei tijdstippen op gang helpen/houden met tips en suggesties voor hoofd- en deelvragen. Hieronder staan er een paar, uitdrukkelijk bedoeld als richtlijn.

  • Waardoor en waarom zijn zoveel stukken land ontbost?
  • Waarom is dat erg?
  • Waarom is het belangrijk om inheemse soorten te planten?
  • Waarom kan zo’n nieuw bos niet gewoon met boompjes uit een kwekerij worden beplant? ?
  • Waarom is het ook voor de mensen in de stad een goed idee om hieraan mee te werken?

Deze vragen kunnen voor de leerlingen worden toegevoegd. Beter is ze eerst de opdracht te geven om zelf vragen te bedenken. De docent kan deze vragen aanreiken als de kinderen zelf niet (genoeg) vragen kunnen bedenken