Home

Uitgangspunten

Bij het opstellen van deze leeromgeving zijn een aantal uitgangspunten als basis gebruikt, waaronder het mogelijk maken van algemeen gebruik. Veel aandacht is besteed aan het inperken van participatiedrempels, vooral tot uiting komende in het algemeen en open karakter van de werkmodulen en de organisatie-informatie.
Voor de docenten die het project voorbereiden en uitvoeren zijn tabellen opgesteld die gebruikt kunnen worden als guide lines.

Alleen of samen?
De verschillende modulen kunnen worden gebruikt binnen een school, waarna desgewenst de resultaten binnen de website kunnen worden gepubliceerd. Andere scholen kunnen daar op reageren, of deze resultaten gebruiken als materiaal waarop voortgebouwd kan worden.
Bij voorkeur wordt er echter vanaf het begin samengewerkt. De modulen lenen zich voor gebruik binnen bestaande scholennetwerken of ‘schoollinks’ (tweetallen van scholen die samenwerken).Ook kan speciaal voor het werken aan dit project contact gezocht worden met scholen in het buitenland. In verband met het thema bij voorkeur in ontwikkelingslanden.

Internationalisering
Een van de unieke aspecten van een elektronische leeromgeving is haar internationaliseringsmogelijkheden.
De gebruiker krijgt een handleiding aangeboden met daarin een te volgen traject voor het opzetten en onderhouden van een internationaal samenwerkingsverband en het opstarten van een web-based Gemeenschappelijk Onderwijsproject.

De samenwerking tijdens de uitvoering kan geheel ‘op afstand’ plaatsvinden. Samenwerkende scholen zijn dus niet verplicht elkaar op te zoeken, afstand is dan ook geen probleem.

Het project wordt bij voorkeur via het internet uitgevoerd samen met een of meer (buitenlandse) scholen. Een lastige uitgangspositie, vooral omdat organisatie en realisatie door de deelnemende scholen (of de initiatiefnemende school) zelf moet worden geregeld. Het communicatieplan voorziet in een aantal handige guide lines voor de organisatie en voorbereiding.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om binnen een school aan de duurzame voetafdruk te werken, en de resultaten op de site te publiceren, waarna anderen en op in kunnen spelen – dus ook om te starten op basis van materiaal dat door een andere school in ingebracht.