Home

Doelgroepen

leerlingen Basisvorming (12-15 jaar)
Bovenbouw leerlingen (16-18 jaar)
Leerlingen met vergelijkbaar niveau in andere landen, met name derde wereldlanden.