Home

Docenten

Op het docentendeel van de site vindt u algemene informatie over de gedachten achter de opzet van het project.

Daar vindt u een uitgebreide handleiding voor het werken met de casusgestuurde methode, verder achtergrondinformatie bij de specifieke casussen en een handleiding voor internationaal werken bij projecten.

Achter de knop uitwerkingen komt u in het deel van de site dat alleen toegankelijk is met een wachtwoord. U kunt dit aanvragen, en krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Daar vindt u de uitwerkingen van de casuslessen met een handleiding over het werken hiermee.

Daarnaast vindt u op deze site een reeks thema-opdrachten die geschikt zijn voor lessen aan de hand van actuele problemen. Deze geven een actuele tekst afkomstig van een krantebericht of een internetbericht. Aan de tekst is een aantal vragen/opdrachten toegevoegd. Hiermee kunt u in een meer tradtionele lesvorm werken, maar ze zijn ook geschikt voor zelfstandig werkende (groepjes) leerlingen.

Deze thema-opdrachten gaan over water, (de rol van water in de geschiedenis), over de waterproblemen in het Middenoosten (de stervende Dode Zee!) en het Mediterrane gebied, over ‘wonderbonen’, en over woestijnlandbouw. Een les over Paaseiland maakt duidelijk dat de geschiedenis van dat eiland laat zien dat mensen inderdaad veel ellende over zichzelf kunnen afroepen als ze de tekenen in hun natuurlijke omgeving niet zien.

In lessen over energie krijgen leerlingen de kans om na te denken over alternatieven voor fossiele brandstoffen. Deze tekst kan desgewenst ook gebruikt worden bij de ontwerpopdracht om een concreet probleem aan te bieden.
We proberen hier regelmatig nieuwe lessen aan toe te voegen en staan open voor suggesties.

In het menu kunt u de volgende opties terugvinden:

Algemeen
Didactische achtergrond
Uitvoering
Werken met een casus
Internationaliseren
Themalessen
Uitwerkingen