Home

Werkwijze

Op de docentenpagina is een project te vinden voor scholen waarin groepen leerlingen aan de slag gaan. Voor wie er buiten school, alleen, of met een groepje mee aan de slag wil gaan de volgende tips:

 1. Ga uit van de casus (om niet helemaal over een vaag toekomstidee te praten)
 2. Bedenk eerst hoe de wereld er in 2040 waarschijnlijk uit zal zien en hoe een duurzame wereld uit zou moeten zien. Denk na over de vraag: Welke factoren spelen in een duurzame samenleving een belangrijke rol?
 3. Richt je bij het vormen van een wereldbeeld op een aspect dat je interesseert (bijvoorbeeld: vervoer, landbouw, wonen, kunst handel, kleding, productie van goederen, enzovoort)
 4. Schrijf dat (duurzame) wereldbeeld in 2040 op in de vorm van een artikeltje
 5. Bedenk wat er de komende tijd (denk aan 5 of 10 jaar) anders zou moeten om die betere wereld tot stand te brengen
 6. Ontwerp iets dat kan helpen om deze verandering tot stand te brengen
 7. Geef tijdens de presentatie van je ontwerp aan wat het product duurzaam maakt en wat het voor invloed heeft op de ‘duurzame voetafdruk’* van de gebruikers.

Tips

Aan de hand van de onderstaande onderwerpen kom je misschien op een idee:

 • Afval kan energie leveren, maar in principe zou elke soort afval verwerkt kunnen worden tot nieuwe bruikbare artikelen, wat bijdraagt aan een duurzame samenleving.
 • Heel veel apparaten zouden met nog veel minder energie moeten toe kunnen.
 • Duurzame energiebronnen zouden op simpele kleinschalige manieren kunnen worden toegepast.
 • Veel transport van goederen zou niet nodig zijn als productie en consumptie dicht bij elkaar gebeuren.
 • Gewelddadige conflicten hebben ook de nodige impact op de natuur en het gebruik van energie en grondstoffen. Mogelijkheden om conflicten anders op te lossen dragen bij aan een duurzame samenleving

En om te zien wat er allemaal kun zou je op een paar links kunnen kijken.
Daar vind je ontwerpen die al bestaan. Maar je mag ook iets fantastisch ontwerpen, dat niet direct kan bestaan, maar misschien wel mensen aan het denken zet. Kijk voor voorbeelden hiervan op galerie.

Links:

Ook in de rubriek nieuws kun je misschien wel iets vinden waarmee je verder kunt – vergeet ook niet op de engelse versie van deze site te kijken, daar staan meer en soms andere nieuwtjes!
Voorbeelden van mogelijkheden van alternatieve energie zijn bijvoorbeeld Energie uit je Voetstappen, en Draagbaar Licht
Laat je inspireren en bedenk nog mooiere mogelijkheden!