Home

Ontwerp opdracht

 

Thinking of our future

Once in a while everybody thinks of the future – of their own future of course, but also of the world’s future. All kind of developments today can have a great influence on our lives later on – and on the lives of the people living after us.
Perhaps you like the idea of influencing that future, possibly by choosing an influential profession
In many cases inventions and designs of earlier times play an important role in our life to-day. Think of cars and airplanes, but also vacuum cleaners and washing machines and even tinned food and paper handkerchiefs.
Try to think what your life would look like without these things.

Design for the future

Many of these everyday items make our life more comfortable, but at the same time they are bad for a sustainable world: cars produce too much air pollution and greenhouse gasses, and they make moving around impossible when they clog the roads. Planes endanger the ozone layer and produce a lot of noise and the rest of the products help producing a lot of waste. They all need improvement.

In this project you are invited to design something that could help to make a more sustainable future.
Your design can be realistic, but you can also design something so fantastic that it will never be possible – Perhaps it inspires people!

The case »
Workplan for the assignment »
More about the contest »

Inspiring stories on this site and other sites:
To get good ideas you can look at sites with sometimes futuristic ideas.
Also in the news items on this site inspiration is offered:

Watercone for drinking water
Miracle Filter for Drinking Water
Pig manure sweet money for Thai farmer
Harnessing Energy from the Oceans
Portable light
Growing Food Locally: in the city
Rising sea levels: Survival tips from 5000 BC
Future-proof homes for a warmer world some people are already building houses that can survive flooding or heavy storms better
demotech on this site ideas for the ‘third world’ – technical solutions with materials that are cheap and always available.

Denken over de toekomst

Iedereen denkt wel eens na over de toekomst, over je eigen toekomst natuurlijk, maar ook over de wereld. Allerlei ontwikkelingen nu kunnen grote invloed hebben op ons leven later – en ook op dat van mensen die na ons komen.
Misschien zou je wel invloed willen hebben op die toekomst, bijvoorbeeld door straks een beroep te kiezen waarin je invloed kunt uitoefenen.
In veel gevallen hebben eerdere uitvindingen en ontwerpen voor een belangrijk deel ons leven vandaag bepaald. Denk maar aan de rol van auto’s en vliegtuigen, maar ook van stofzuigers en wasmachines en zelfs het inblikken van voedsel of het gebruik van papieren zakdoekjes in plaats van katoenen.
Probeer je in te denken hoe ons leven nu er uit zou zien zonder deze dingen.

Ontwerpen voor de toekomst

Veel van die normale zaken blijken het leven wel aangenamer te maken, maar tegelijkertijd slecht te zijn voor een duurzame wereld; auto’s stoten teveel uitlaatgassen uit en belemmeren je bewegingsvrijheid als ze in een file staan; vliegtuigen tasten de ozonlaag aan en veroorzaken hinderlijk lawaai; en de gemaksvoorwerpen dragen op zijn minst bij aan een enorme afvalberg. Ze zouden allemaal dus beter moeten.
In het kader van dit project word je uitgenodigd om iets te ontwerpen dat een nuttige rol zou kunnen spelen in een duurzame toekomst.
Je ontwerp mag realistisch zijn, maar je mag ook iets fantastisch bedenken, dat wel nooit echt zal kunnen worden uitgevoerd, maar misschien wel mensen op goede ideeën brengen.

De casus »
Werkplan voor de opdracht »
Houd een  wedstrijd »