Home

Schapen redden door denken als een wolf

Categorie(ën): Agrarische sector, Ecologie

Voor roofdieren zoals wolven, poema’s en sneeuwpanters is een schaap of een koe in de wei een makkelijke prooi. Maar als wilde dieren vee eten, zijn de boeren slachtoffer door verlies aan voedsel en/of inkomen, waardoor er vaak dodelijke conflicten ontstaan tussen mensen en hun vleesetende buren,

Mensen hebben al duizenden jaren problemen gehad met verlies  van vee door carnivoren, maar een goede oplossing bleef lastig. Volgens een onderzoek aan de Universiteit van Californië, Berkely moeten we dit oeroude probleem oplossen door terug te gaan naar onze kennis van de ecologie.

Om ontmoetingen tussen onze landbouwhuisdieren en wilde rovers  te vermijden moeten we weten hoe de ecologische wisselwerking tussen deze dieren en het landschap werkt. Om het simpel te zeggen: we moeten in de kop van de wolf kijken.We moeten onderzoeken hoe  ze jagen,  hoe de prooidieren zich gedragen en hoe ze gebruik maken van het landschap. Met deze kennis kunnen we boeren en de natuurbeheerders helpen maatregelen te nemen die de wilde roofdieren afhouden van het jagen op ons vee,

Er is geen oplossing die overal werkt, want de omstandigheden zijn overal anders, oplossingen zijn afhankelijk van de betrokken soorten, het landschap, maar ook van de omvang van het probleem en de kosten“, aldus Christine Wilkinson (student in milieukunde, beheer en management aan UC Berkeley, auteur van het artikel in Conservation Biology). “Maar het centrale probleem is de ecologie van predatie.”

Deze koeien onderzoeken het hekwerk dat ze moet beschermen tegen roofdieren in Soysambu Conservancy, Kenya, (met steun van de National Geographic Society)

 

Naast dodelijke middelen zoals vergif en schieten zijn er allerlei niet-dodelijke middelen mogelijk.

Waakhonden, licht, elektrische hekwerken of felgekleurde vlaggetjes kunnen roofdieren op afstand houden zonder de ecologie aan te tasten. andere strategieën, zoals het regelmatig verplaatsen van de kudde naar andere weiden of ze ’s nachts binnen een omheining houden kan het lastiger maken voor de roofdieren om ze te vinden.

Maar de technieken die zorgen dat wolven geen schapen eten in de rotsige valleien van Idaho kunnen niet geschikt zijn om te voorkomen dat de sneeuwpanters in de Himalaya het vee doden. In plaats van het aanbevelen van een enkele techniek adviseren de onderzoekers de natuurbeheerders de ecologie van de carnivoren te onderzoeken, en tegelijk ook de ecologie van het vee, en na te gaan hoe beide soorten omgaan met het landschap waarin ze leven. “Als we het volledige ecologische verhaal kennen kunnen we gebruik maken van onze mogelijkheden om zowel de wilde dieren als het vee veilig te houden,”  aldus Jenny Miller (Defenders of Wildlife senior onderzoeker en mede-auteur).

Snoeren met felgekleurde vlaggetjes, fladry genaamd,  vormen een eenvoudig en goedkoop middel om wolven weg te houden bij de schapen, vooral als ze gecombineerd worden met andere landschapsvriendelijke technieken.

 

Wolven zijn bijvoorbeeld bang voor snoeren rode vlaggetjes, die men fladry noemt. Dit kan een goedkope oplossing zijn om de schapen te beschermen. Maar andere aspecten van de ecologie zoals de ligging van de weiden, of waar de schapen ’s nachts worden gehouden kunnen nog betere resultaten geven, afhankelijk van de context.

Het regelmatig verplaatsen van de kudden of het houden van vee binnen roofdierbestendige omheiningen kan een effectieve methode zijn om te voorkomen dat het vee ten prooi valt aan de roofdieren (dit is in Namibië)

Strategische combinaties van afschrikkende middelen hebben in uiteenlopende situaties predatoren op afstand gehouden. De onderzoekers bespreken drie situaties uit verschillende werelddelen en laten zien dat het rekening houden met de ecologie ter plaatse werkt, en dat het negeren van dit aspect slecht kan uitpakken.

 

HetWood River Wolf Project beveelt waakhonden aan om het vee te beschermen tegen de grijze wolf. (Defenders of Wildlife Photo)

 

 

Het artikel geeft een algemene richtlijn voor een ecologische aanpak van de bescherming van  het vee. “De dieren zijn in zekere zin gefokt om een makkelijke prooi te zijn voor de roofdieren. We moeten de natuurlijke gedragingen, die we eruit gefokt hebben, weer terugbrengen in onze dieren.”

Bron: Berkeley News, auteur: Kara Manke  ,14 mei 2020