Home

Nieuwe energie uit oude mijnen

Categorie(ën): Stads leven, Nieuws, Duurzame energie

Warm mijnwater Heerlen ingezet voor verwarming stadswijken
Op 10 maart 2005 is het Mijnwaterproject in het Heerlense Glaspaleis officieel van start gegaan. Dit unieke internationale project was opgezet om te  onderzoeken of het warme water uit de voormalige steenkolenmijnen in Heerlen en Midlothian in Schotland gebruikt kan worden als een bron van duurzame energie. De Europese Unie ondersteunde het onderzoek met een subsidie.
De mijnen van Heerlen zijn dertig jaar geleden gesloten en de schachten zijn afgedekt met een dikke prop beton. Het water met een temperatuur van 17 ºC tot ca 35 ºC in de diepere lagen wordt sinds de sluiting van de mijnen niet meer opgepompt. Het mijnwater zal gebruikt worden voor de verwarming èn koeling van een tweetal grootschalige nieuwbouwprojecten:

  • Stadspark Oranje Nassau:: een integraal ontwikkelingsplan voor de noordzijde van het centrum van Heerlen, met ruim 300 woningen plus kantoren, winkels en openbare gebouwen.
  • Het centrum van het stadsdeel Heerlerheide , een ingrijpend herinrichtingsproject met nieuwbouw van ruim 300 woningen plus winkels, een zorgcomplex en openbare gebouwen.

Het Mijnwaterproject is een Europees voorbeeldproject, zowel voor de innovatieve energietoepassing als voor de benutting van voormalige mijnterreinen. Het doel is om duurzame energie uit het water van de oude steenkolenmijn Oranje Nassau III te winnen voor de verwarming en koeling van gebouwen; ‘nieuwe, schone energie uit de oude, vertrouwde steenkolenmijn’. Het mijnwaterproject verenigt elementen van cultuurhistorie, trots en identiteit met die van innovatie, bewustwording en daadkracht.
Niet alleen in Heerlen wordt warmte uit mijnwater gewonnen, ook in Midlothian [Schotland] gebeurt het. Wanneer dit project slaagt, kan op veel plaatsen waar oude steenkoolmijnen liggen, warmte uit de grond worden gehaald. Een mooi voorbeeld van duurzame energie!

Bron: persbericht gemeente Heerlen, 10 maart 2005

en na een aantal jaren werkt het:

Warmtecentrale Heerlen, (updated 2012)

Het Mijnwaterproject is ontwikkeld om duurzame energie uit het water van de oude steenkolenmijn Oranje Nassau III te winnen voor de verwarming en koeling van gebouwen. De 5 putten dienen voor de energie-voorziening van woonwijken en utiliteitsbouw. Het water wordt daarbij onttrokken uit de oude mijngangen van de kolenmijn. Hierin verschilt het Heerlens mijnwaterproject van de andere geothermieprojecten in Nederland. Het was bovendien sinds tijden de eerste diepe boring (> 500 meter) voor het winnen van aardwarmte. Om die reden werd er ook voor het eerst een aardwarmte opsporingsvergunning verleend in het kader van de nieuwe Mijnbouwwet.

Bijzonder aan het project in Heerlen is bovendien, dat er hoge eisen gesteld worden aan de nauwkeurigheid van de boringen. Het is immers heel wat lastiger om precies uit te komen bij een uitgezochte locatie in een mijngang (met een diameter van 2,5 meter op een diepte van 700 meter), dan om een brede zandlaag in de ondergrond te doorboren.

Tot slot is het ook vernieuwend, dat het zeer lage temperatuurverwarmingssysteem en koeling zich niet beperkt tot één gebouw, maar toegepast wordt in een compleet herstructurerings-gebied met diverse functies (wonen, school, winkel, kantoor, zorg- en cultuurcluster) via een warmtedistributienet.

Update 2017:

Het bedrijf heeft inmiddels diverse omvangrijke gebouwcomplexen in Heerlen op mijnwaterenergie aangesloten. 270 woningen, diverse kantoorgebouwen, (basis)scholen, een kinderdagverblijf, een sporthal en een tweetal supermarkten ervaren het comfort van mijnwaterenergie. In maart 2015 ontving Mijnwater B.V. de ‘European Geothermal Innovation Award 2015’. Een Award die blijk geeft van uitmuntendheid op het gebied van de meest intelligente toepassingen van geothermische energie.

Lees verder op de site www.mijnwater.com over de ontwikkelingen van het project.