Home

Werkplan: de zevensprong

Categorie(ën): Ongecategoriseerd

 

DE ZEVENSPRONG

 

Wat ga je doen?

Je gaat aan de slag met een casus. Dat is, letterlijk, een ‘geval’. Werken met een casus is niet makkelijk! Het is ook niet erg als het misgaat. Daar leer je van, voor een volgende keer. En daarvoor zit je tenslotte op school.

 

 

Werkplan

 

 

  zevensprong   opdracht gedaan
Stap 1 Begrippen verhelderen a Lees de casus.  
b Maak een lijstje van belangrijke onderwerpen in de casus.  
c Bedenk voor jezelf wat die onderwerpen inhouden.  
d Vertel in de groep wat je denkt en bespreek wie gelijk heeft.  
e Schrijf op wat in de groep onduidelijk is.  
Stap 2 Hoofdvraag formuleren a Bedenk wat volgens jou de belangrijkste vraag is.  
b Vertel in de groep wat je denkt en bespreek de ideeën.  
c Schrijf nu, met de groep, één vraag op die jullie samen het allerbelangrijkst vinden.Die hoofdvraag ga je in dit project proberen te beantwoorden.  
Stap 3 Brainstormen a Schrijf op wat je al weet van het onderwerp  
b Schrijf op wat je wel vermoedt, maar niet zeker weet.  
c Vertel in de groep wat je weet en vermoedt.  
d Bedenk samen zoveel mogelijk antwoorden op de hoofdvraag. De antwoorden mogen best raar zijn, maar ze moeten wel eventueel mogelijk zijn.  
Stap 4 Brainstorm ordenen a Zet met de groep jullie oplossingen overzichtelijk op een rijtje.  
b Werk alle oplossingen één voor één af. Zijn ze gebaseerd op vermoedens of op feiten? Wat weet je niet zeker?  
Stap 5 Deelvragen formuleren a Ga alle oplossingen een voor een langs. Schrijf achter elke oplossing een of meerdere kleine deelvragen op. Deze deelvragen ga je straks eerst beantwoorden. Als je de deelvragen hebt beantwoord, moet je met zekerheid kunnen zeggen of een oplossing klopt of niet.  
b Elk groepslid krijgt een aantal vragen om te beantwoorden. Verdeel de deelvragen zo eerlijk mogelijk over de groep. Sommige vragen zijn misschien moeilijker dan andere.  
c Zoek uit hoeveel tijd je hebt om je deelvragen te beantwoorden. In die tijd moet je goede informatie zien te vinden.  
Stap 6 Informatie zoeken a Hoe ga je het aanpakken? Maak een planning van deze hele ‘stap 6’.  
b Zoek per deelvraag bronnen waarin de vraag misschien beantwoord zou kunnen worden. Begin met de ‘startbronnen’ die bij de casus horen.  
c Bestudeer de bronnen. Kies een aantal bronnen uit, die je vragen het beste beantwoorden.  
d Bestudeer je bronnen nog een keer. Zorg dat je je groepje straks veel kunt vertellen over jouw deelvragen. Beantwoord je deelvragen.  
e Bereid een verhaaltje voor over je deelvragen en de antwoorden. Bedenk dat je groepsleden misschien wel heel weinig weten!]   
Stap 7 Rapportage, beoordeling en afsluiting a Vertel de groep over je deelvragen en antwoorden. Vertel ook wat je NIET hebt kunnen vinden.  
b Laat de groep vragen stellen. Beantwoord die zo goed mogelijk.  
c Let op of je de verhaaltjes van anderen begrijpt. Stel anders vragen.  
d Loop samen de lijst met mogelijke oplossingen uit stap 4 nogmaals langs. Welke zijn echt niet mogelijk?  
e Probeer samen de hoofdvraag uit stap 2 te beantwoorden.  
f Als het wel lukt: gefeliciteerd!Als het niet lukt: waardoor komt dat?  
g Vraag je docent wat je nu moet doen.