Home

Vogel het uit!

Categorie(ën): Ecologie, Nieuws

Vogels volgen: Zie http://www.vogelhetuit.nl/ vanaf mei 2014 kun je met je smartphone vogels volgen, en ook meewerken in het project vogelhetuit, waarin vogels gevolgd worden met hun gps-rugzakje.

Met behulp van GPS-rugzakjes kunnen we meekijken in het dagelijks leven van vogels. Je leert dan meer over de keuzes die ze maken en hoe verandering in hun omgeving hun gedrag beïnvloedt.  Mensen zijn al eeuwenlang gefascineerd door vogels. Elk jaar trekken vogels in grote getale de wereld over tussen hun broedgebied en overwinterplekken.  Er zijn  nog veel vragen over de vogeltrek, maar door huidige technologische ontwikkelingen kunnen we steeds meer vragen beantwoorden. Met een GPS-rugzakje ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam kunnen we zeer nauwkeurig het individuele gedrag van vogels volgen. Hierdoor is het mogelijk om vliegroutes tijdens de vogeltrek te bestuderen, maar ook lokaal gedrag, zoals de plekken waar ze slapen en eten. Deze informatie is van groot belang om te leren hoe vogels met hun omgeving omgaan en hoe ze reageren op een veranderende omgeving. Mens en vogels delen namelijk hun omgeving en veroorzaken beiden veranderingen in hun omgeving, waardoor ze elkaars gedrag kunnen beïnvloeden. Meer kennis over deze wisselwerking zal bijdragen aan een beter balans tussen mensen en natuur.

Vanuit de Its Academy wordt er vanaf april 2014 een reizend sciencelab voor middelbare scholieren (HAVO/VWO bovenbouw) aangeboden waarmee u uw leerlingen mee kan nemen in de wereld van vogels. Tijdens dit sciencelab zullen de leerlingen het gedrag van vogels leren interpreteren en leren ze over de gevolgen van verstoringen in een ecosysteem. Naast de link tussen biologie en aardrijkskunde leren de leerlingen ook meer over de rol van technologie binnen deze disciplines door zelf te oefenen met GPS-trackers op hun smartphone.