Home

Hoe werk je met een ‘casus’?

Een casus is letterlijk een ‘geval’. Het gaat hier om situaties zoals je ze in het dagelijks leven kunt meemaken – of die een leeftijdsgenoot ergens ter wereld meemaakt. Soms staan er een [paar vragen bij, soms is het probleem direct wel duidelijk. De bedoeling is dat je vanuit die bekende situatie op zoek gaat naar het achterliggende probleem op het gebied van duurzaamheid, daarover informatie verzamelt, en eventueel op zoeki gaat naar mogelijke oplossingen. Misschien raak je geinspireerd om actie te ondernemen. Het liefst werk je hieraan in groepjes van 3 tot 4 mensen – en breng je als het mklaar is verslag uit aan de klas. Er is een ruime keuze aan ionderwerpen:
Wat ga je doen?
Je gaat aan de slag met een casus. Dat is letterlijk een ‘voorbeeldgeval’.

Wat is een casus?
Het begint met een kort verhaaltje dat vragen oproept. Klopt het wel wat er staat? Waarom is dat zo? Is er een probleem? Wat kun je daaraan doen? Die vragen staan niet altijd letterlijk in de casus. Om ze er toch uit te halen, maken we gebruik van een werkplan. Sommige vragen zul je met dit werkplan ook kunnen beantwoorden, andere niet. Het werkplan heet ‘zevensprong’, omdat het uit zeven grote stappen bestaat. De stappen zijn verdeeld in kleine opdrachten.
Werken met een casus is niet makkelijk! Het is ook niet erg als het misgaat. Daar leer je van, voor een volgende keer. En daarvoor zit je tenslotte op school.

Hoe werkt het?
Je werkt in een groep. Elke groep heeft een gespreksleider. Je docent bepaalt wie in jouw groep gespreksleider is. De gespreksleider heeft een belangrijke, maar ook moeilijke taak. Hij of zij probeert te zorgen dat de gesprekken goed en nuttig verlopen. Bovendien is de gespreksleider ook nog groepslid, zoals alle anderen.

Je gaat de casus lezen en vervolgens pak je het werkplan erbij. Je gaat stap voor stap de opdrachten doen. Als je een opdracht hebt uitgevoerd, kun je een kruisje zetten.

Je kunt kiezen uit:
Drinkwater: “Down to the last drop” over de duurzaamheidsaspecten van ons watergebruik

Vakantie “Someday I’ll fly away”- over reizen en transport en over wat je beter niet als souvenir kunt meenemen: Souvenirs

Over erosie: “Kale hellingen” over ontbossing en wat er in verschilende delen van de wereld wordt gedaan aan herbebossing. Een heel apart geval van ontbossing is het vernietigen van mangroven, vaak ook in verband met voedselproduktie (garnalenkweek) of tourisme. De gevolgen voor de plaatselijke bevolking kunnen ernstig zijn, daarover gaat de casus Mangrove

Over de lange reizen die ons voedsel maakt, voor het op ons bord ligt: voedselreizen.Kijk vooral ook op de Engelse pagina’s! Daar vind je nog meer casussen voor jouw niveau (en in eenvoudig Engels!)

en nog veel meer…