Home

Bomen veranderen hun bouw als het lang droog is

Categorie(ën): Klimaat, Ecologie

Australische en Britse onderzoekers hebben ontdekt dat bomen hun anatomie kunnen veranderen bij droogte.

Professor Susan Laurance en haar team werkt sinds 2015 aan het ‘Daintree1 Drought Experiment’ in samenwerking met collega’s van de University of Edinburgh en Imperial College in Londen.

In het experiment werd een halve hectare regenwoud afgedekt met plastic, zodat de bomen een langdurige droogteperiode (2 jaar) ondergingen. Als controle werd een nabijgelegen halve hectare regenwoud, die normaal regen kreeg, onderzocht.

De bedoeling was niet de bomen te doden maar te begrijpen hoe de bomen veranderen tijdens droge perioden.” Meestal wordt de invloed van droogte onderzocht in kassen, maar dan krijg je geen zicht op de reactie van volwassen bomen en de interactie van verschillende soorten in de soortenrijke tropische wouden.

De bomen bleken de anatomie van hun hout aan te passen aan de verminderde beschikbaarheid van water. Sommige soorten maakten smallere houtvaten, bij andere krompen andere weefsels, waarschijnlijk omdat de watervoorraden erin werden gebruikt. Eén soort begon een deel van de houtvaten te blokkeren. Bij sommige soorten werden de bladeren dunner.

Volwassen bomen in het regenwoud kunnen dus hun anatomie tot op zekere hoogte aanpassen aan langdurige droogte. Dit is belangrijk te weten, gezien hun plaats in het grote ecosysteem.

Daintree National Park (Queensland Australie)

De bomen van de tropische regenwouden spelen een belangrijke rol in de waterkringloop van de planeet. Elke boom werkt als een fontein: hij zuigt water op uit de bodem en geeft het af aan de atmosfeer. Een grote boom kan wel 100 000 liter water per jaar opzuigen en verdampen. Een bos speelt dus een grote rol in het plaatselijke klimaat.”

Door de klimaatverandering zullen de tropische regenwouden waarschijnlijk te maken krijgen met meer frequente en heftiger droogteperioden.

We weten nog niet tot hoever ze zich kunnen aanpassen maar de veranderingen die we gezien hebben in de bomen in Daintree laten zien dat hun vermogen water te verplaatsen zeker minder wordt, en dat betekent dat de bomen minder water in de atmosfeer brengen.”

Als er in de toekomst vaker langdurige droogteperioden komen, kan het verminderde vermogen van de bomen om water te transporten leiden tot veranderingen in de waterkringloop en uiteindelijk ook in de samenstelling van het woud. Het onderzoek naar de effecten van droogte op de bomen en de rest van het milieu wordt voortgezet.

1 Daintree is een regenwoud en Nationaal Park in Queensland Australië

Bron: James Cook University, Cairns Australia, 9 januari 2019