Home

Hoe werk je met een ‘casus’?

 

Wat is een casus?
Een casus is een kort verhaaltje dat vragen oproept. Klopt het wel wat er staat? Waarom is dat zo? Is er een probleem? Wat kun je daaraan doen? Die vragen staan niet altijd letterlijk in de casus. Om ze er toch uit te halen, maken we gebruik van een werkplan. Sommige vragen zul je met dit werkplan ook kunnen beantwoorden, andere niet. Het werkplan heet ‘zevensprong’, omdat het uit zeven grote stappen bestaat. De stappen zijn verdeeld in kleine opdrachten.
Werken met een casus is niet makkelijk! Het is ook niet erg als het misgaat. Daar leer je van, voor een volgende keer. En daarvoor zit je tenslotte op school.

Wat ga je doen?
Je gaat aan de slag met een casus. Dat is letterlijk een ‘voorbeeldgeval’.

Hoe werkt het?
Je werkt in een groep. Elke groep heeft een gespreksleider. Je docent bepaalt wie in jouw groep gespreksleider is. De gespreksleider heeft een belangrijke, maar ook moeilijke taak. Hij of zij probeert te zorgen dat de gesprekken goed en nuttig verlopen. Bovendien is de gespreksleider ook nog groepslid, zoals alle anderen.

Je gaat de casus lezen en vervolgens pak je het werkplan erbij. Je gaat stap voor stap de opdrachten doen.

Er zijn veel verschillende onderwerpen, zoals
* Drinkwater: “Down to the last drop” over de duurzaamheidsaspecten van ons watergebruik
* Vakantie “Someday I’ll fly away”- over reizen en transport en over wat je beter niet als souvenir kunt meenemen: Souvenirs
* Erosie: “Kale hellingen” over ontbossing en wat er in verschilende delen van de wereld wordt gedaan aan herbebossing. Een heel apart geval van ontbossing is het vernietigen van mangroven, vaak ook in verband met voedselproduktie (garnalenkweek) of tourisme. De gevolgen voor de plaatselijke bevolking kunnen ernstig zijn, daarover gaat de casus Mangrove* Over de lange reizen die ons voedsel maakt, voor het op ons bord ligt: voedselreizen
en over de milieueffecten van onze maaltijden: Hoe vervuilend is je maaltijd?
Natuurlijk gaat de casus Garnalen ook over voedsel.