Home

Planten kunnen de binnenlucht verbeteren

Categorie(ën): Stads leven, Health, Nieuws

De juiste plant in huis maakt de lucht gezonder

Luchtvervuiling binnenshuis is een belangrijke bedreiging voor onze gezondheid. Je kunt er ‘sick building syndrome’ van krijgen; hoofdpijn, droge huid, hoesten en dergelijke kunnen het gevolg zijn van slechte luchtkwaliteit in huis, school of kantoor. Het is niet altijd mogelijk de ramen open te zetten om de lucht goed te verversen. Maar onderzoekers hebben nu vastgesteld dat bepaalde planten kunnen helpen de schadelijke effecten van vluchtige organische stoffen (VOC’s, volatile organic compunds), de grootste boosdoeners, te bestrijden. Ze ontdekten ook dat sommige soorten planten beter zijn in het verwijderen van schadelijke stoffen uit de lucht dan andere. Door de juiste planten te gebruiken zou de binnenlucht dus schoner en veiliger kunnen worden.

In veel gebouwen, oud en nieuw, komen vaak hoge gehaltes aan VOC’s voor, soms zoveel dat je het kunt ruiken” zegt dr Vadoud Niri, die het onderzoek leidt. VOC’s zijn stoffen als aceton, benzeen en formaldehyde, die als gassen vrijkomen en schadelijk zijn voor de gezondheid als je ze inademt. Ze kunnen vrijkomen uit verf, meubels, kopieerapparaten, printers, schoonmaakmiddelen en zelfs uit kleren die chemisch gereinigd zijn.

Grote hoeveelheden van deze stoffen inademen kan mensen ziek maken waardoor hun productiviteit vermindert, sommige mensen krijgen last van duizeligheid, astma of allergieën” zegt Niri, “We moeten er wat tegen doen.”

De gewone oplossing is het aanbrengen van ventilatiesystemen die buitenlucht binnen brengen. Er zijn ook mogelijkheden om deze stoffen door adsorptie, condensatie of chemische reacties te verwijderen.

Maar dit onderzoek gaat over een goedkope, eenvoudige oplossing: kamerplanten. Het gebruik van planten om chemische stoffen op te ruimen heet biofiltratie, of fytoremediatie. Planten kunnen naast koolstofdioxide gassen als benzeen, tolueen en andere VOC’s opnemen. NASA begon al in 1984 onderzoek te doen naar deze mogelijkheid en stelde vast dat planten deze stoffen kunnen opnemen via hun bladeren en via hun wortels. Sindsdien zijn er verschillende onderzoeken geweest naar de opname van specifieke stoffen zoals het kankerverwekkende formaldehyde – en in gesloten ruimtes. Meestal ging het om een enkele stof en de opname door planten in een gesloten ruimte. Niri wilde weten hoe efficiënt meerdere stoffen worden verwijderd door verschillende planten.

Om dit te onderzoeken bouwdedracaena-arborean Niri en zijn team (State University of New York in Oswego) een luchtdicht afgesloten ruimte waarin specifieke concentraties van verschillende VOC’s werden losgelaten. Ze maten vervolgens de VOC-concentratie met en zonder een bepaalde soort planten in de ruimte. Voor ieder type plant werd vastgesteld welke stoffen werden opgenomen, hoe snel ze de VOC’s uit de lucht haalden en hoeveel er uiteindelijk was verwijderd uit de lucht. Ze onderzochten vijf gewone soorten kamerplanten en acht algemeen voorkomende VOC’s. Sommige planten bleken beter in het absorberen van bepaalde stoffen. Alle planten konden aceton uit de lucht halen: die scherp ruikende stof die vooral in nagelsalons in de lucht zit. Maar de Dracaena deed dat het beste: ongeveer 94% van de stof was weg.

Op grond van onze resultaten kunnen we adviseren welke planten goed zijn tegen bepaalde typen VOC’s en welke op verschillende plekken het best zijn” zegt Niri, “De Bromelia is bijvoorbeeld heel goed in het verwijderen van zes van de acht onderzochte stoffen. De Bromelia kon meer dan 80% van al deze stoffen opnemen tijdens de 12 uur van de test. Het is dus een goede soort om in huis of op de werkplek te hebben.”

In het vervolgonderzoek zullen ze de planten testen in echte kamers, en niet alleen in een gesloten onderzoeksruimte. Niri zou graag een aantal planten een paar maanden in een nagelsalon zetten om te kijken of ze echt het gehalte aceton,  waar de mensen die er werken aan blootgesteld worden, verminderen.

Foto’s: boven: Bromelia en onder: Dracaena

 Bron: American Chemical Society, August 2016

Zie ook:  ‘De beste luchtzuiverende kamerplanten’