Home

Afval, Voedsel en Brandstof

Categorie(ën): Agrarische sector, Voedsel voor de mensheid, Nieuws, Afval

Rijstproductie , mest en houtskool in Senegal

In de ontwikkelende landen is het verwerken van afval vaak een groot probleem. De snel groeiende stadsbevolking maakt het alleen maar erger omdat de kans op ziekten door contact met afval en vuil sterk toeneemt. Op sommige plaatsen maken ze goed gebruik van het menselijk afval. In plaats van het simpelweg  laten weglopen van urine en feces, wordt het opgevangen en gebruikt als meststof in plaats van synthetische mest. Dit maakt goede bemesting mogelijk voor boeren die zich geen dure kunstmest kunnen veroorloven: het is veel goedkoper dan synthetische mest, die vaak ingevoerd moet worden. Bovendien is het vaak een laatste redmiddel bij watergebrek.

Op grond van dit idee zijn groepen in Senegal, zoals AgriDjalo, een klein rijst producerend bedrijf, begonnen met projecten waar afval uit de stad (hoofdzakelijk menselijk afval) gebruikt wordt om rijstvelden te bemesten. Omdat bijna 40% van de bevolking van 13 miljoen in steden woont, is er een overvloed aan afval.

Dit project zorgt er ook voor dat het land minder afhankelijk is van rijstimport. In 2012 importeerdeSenegal 820 000 ton rijst, meer dan 6% van de totale import. Als het land meer rijst zelf kan produceren betekent dat meer inkomen voor de eigen mensen en minder afhankelijkheid van het buitenland.

In dit project zoekt men ook naar een goede besteding voor de kafjes en het stro van de rijst door het om te zetten in houtskool. Op deze manier kunnen de bijproducten van de rijst goed gebruikt worden als een alternatief voor houtskool gemaakt van hout, brandhout en butagas, die gewoonlijk worden gebruikt voor warmte en energie. In Senegal is ontbossing door het verzamelen van brandhout een groot probleem. De stadsbevolking is voor 70% afhankelijk van geïmporteerd butagas. Houtskool gemaakt van rijstafval is dan een goed en goedkoop alternatief.

Door de afhankelijkheid van import te verminderen en tegelijk de ontbossing tegen te gaan, zijn dit soort projecten mooie voorbeelden waaruit blijkt dat duurzame landbouwmethoden de voedselzekerheid en het inkomen van veel mensen in de zich ontwikkelende landen kunnen verbeteren.

Bron: Worldwatch Institute,
door Andrew Alesbury 15 januari 2014