Home

Landbouw, Bos en Erosie links

EKO-keurmerk
Site van de Nederlandse organisatie, die bepaalt of iets EKO is of niet. Hier vind je wat ‘biologisch’ betekent.

De website van Wervel, de organisatie die zich inzet voor agroforestry, oftewel boslandbouw, waar bomen en landbougewassen worden gecombineerd, waardoor een duurzame vorm van landbouw ontstaat.

SD dimensions (FAO)
Site van de Sustainable Development afdeling van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de VN. Lange tekst met veel informatie over verdroging, biodiversiteit, biotechnologie en landbouw. (Engels)

IANR-Institute of Agriculture and Natural Resources
IANR verzorgt kwaliteits programma’s die ecologisch gezond, economisch haalbaar en sociaal en wetenschappelijk verantwoord zijn. (Engels)

Soil Association
Duurzaam voedsel, landbouw en bosbouw. (Engels)

Permaculture
Permaculture (permanente agricultuur) is de harmonieuze samenwerking tussen landscap en mens in het verkrijgen van voedsel, energie, onderdak en andere materialistische en niet materialistische behoeften op een duurzame manier. O.a. projecten in het Midden Oosten.Ook over tuinieren in de stad:groene balkons! (Engels)

Plants for a future
Centrum voor bijzondere en vreemde planten. Vooral planten met een functie als medicijn, voedsel of andere nuttige zaken. (Engels)

The Barn Owl
Boeren in de USA gebruiken in plaats van vallen, gif of katten, steeds vaker kerkuilen om knaagdieren te verjagen. Informatie over de kerkuil. (Engels)