Home

Disclaimer

© 2005 – 2011 Betawerk

Betawerk betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en actueel houden van het tekst – en beeldmateriaal op deze website. Niettemin aanvaardt Betawerk geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Deze website bevat links naar websites van derden. Betawerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van of voor de privacybescherming op deze websites.

Linken of verwijzen naar SustainableFootprint.org is toegestaan. De redactie stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.
Ook houdt de redactie zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren.

Copyrights 
Betawerk heeft zich alle moeite getroost om de auteursrechten van tekst – en beeldmateriaal op deze website te achterhalen en te waarborgen. Mocht u desondanks tekst – of beeldmateriaal aantreffen waarover u auteursrecht denkt te hebben, neem dan a.u.b. contact op met Dhr. M. Hermans (martijn@betawerk.nl).

Het auteursrecht van alle materiaal op deze website is in handen van Betawerk, SustainableFootprint.org of derden. Niets op deze site mag voor commerciële doeleinden worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen van Betawerk, en eventuele derde rechthebbenden. Het is toegestaan de informatie van deze website voor persoonlijk gebruik en/of studiedoeleinden aan te wenden. Bronvermelding en vermelding van de naam van de auteur, maker of fotograaf, zijn vereist bij gebruik van tekst – en/ of beeldmateriaal van deze website.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, kunt u contact opnemen met Betawerk. Mail naar: info@sustainablefootprint.org