Home

Thematische lessen

Waar blijft het supervoedsel? (de les)

Meer dan een miljard mensen zijn ondervoed, bijna een op de zes! Omdat de wereldbevolking voorlopig nog groeit en verschillende natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken, zal dit aantal nog toenemen, ook al wordt er al van alles aan gedaan. Er zullen… lees verder

Anaërobe afvalverwerking op de boerderij

Het anaërobe verwerken van het afval op boerderijen is een van de meest veelbelovende technologieën, waarmee de landbouw en veeteelt duurzaam gemaakt kan worden. Hierdoor wordt energie uit biogas en goede mest gewonnen uit het afval en tegelijk de vervuiling… lees verder

Planten redden onze wereld

Naast het directe nut dat we van ze hebben, lijkt het erop, dat we ons hele bestaan te danken hebben aan planten, die zorgden dat de aarde niet helemaal bevroor de laatste 25 miljoen jaar. 50 miljoen jaar geleden was… lees verder
Himalaya

Windkracht

  Windkracht voor de toekomst Maart 2008 werd het vermogen van 100 000 megawatt bereikt, van alle windmolens op aarde samen. In het jaar 2007 kwam er alleen al 20 000 megawatt bij, waardoor er toen genoeg werd geproduceerd voor… lees verder

Biodiversiteit van levensbelang voor mens

Voor de docent: Wetenschappelijke studies hebben het belang van biodiversiteit voor de mens tot nog toe onderschat. Dat blijkt uit een analyse van grote experimenten in Noord-Amerika en Europa. 
Biodiversiteit speelt een cruciale rol bij verscheidene diensten die ecosystemen leveren… lees verder