Home

Agrarische sector

Kleine bosjes zijn belangrijker dan we dachten

Kleine bosjes tussen de akkers en weiden zijn , gerekend per oppervlakte, belangrijker voor ons dan grote bossen. Die bosjes, soms kleiner dan een voetbalveld, worden vaak nauwelijks opgemerkt in het landschap. Toch kunnen deze resten van grotere bossen meer… lees verder

Kleine bosjes: oases voor bestuivers in een groene..

Bestuivers zijn de laatste jaren een ‘hot topic’. Door bestuiving van landbouwgewassen spelen ze een belangrijke economische rol en dragen ze bij in onze voedselvoorziening.  Bovendien zijn bestuivers zoals bijen, vlinders en zweefvliegen opvallend en aantrekkelijk voor natuurliefhebbers. Veel soorten… lees verder

Mierenpoep gaat de wereld helpen voeden

Zo’n 12.000 jaar geleden begonnen mensen met het cultiveren van gewassen. Mieren doen dat al veel langer. Bladsnijdermieren, de bekendste ‘boeren’ onder de insecten, stammen af van insecten die al meer dan 50 miljoen jaar lang schimmelboerderijen runnen op basis… lees verder

Hoe een invasieve bij Australie wist te veroveren

De Aziatische honingbij zou ten onder moeten zijn gegaan door gebrek aan genetische diversiteit, maar dankzij natuurlijke selectie was de soort juist succesvol. In het befaamde geval van de Darwinvinken speelt de natuurlijke selectie een beslissende rol door een bepaalde… lees verder

Een derde van de boeren werkt al duurzamer

Bijna een derde van de boeren op de wereld werkt duurzamer dan voorheen, terwijl ze nog steeds even productief zijn. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek, uitgevoerd in 5 landen. De onderzoekers analyseerden het werk op boerderijen waar “duurzame intensivering”… lees verder