Home

(English) Bound by nature – Cul­tural evol­u­tion has not freed hunter-gather­ers from en­vir­on­men­tal for­cing

Categorie(ën): Ecologie, Geschiedenis van mens en omgeving, Nieuws

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Amerikaans Engels.