Home

Werken aan de duurzame voetafdruk

In dit project willen we leerlingen laten werken aan het idee dat we de mogelijkheid hebben om iets positiefs achter te laten, een wereld, die een beetje beter is dan wij hem aantroffen. Maar dat als we niks doen, de kans bestaat dat we wereld met ‘onze’ voetafdruk achterlaten. We hebben tot op zekere hoogte een keuze, door onze leefwijze meer of minder ‘duurzaam’ te maken. Een duurzame levenswijze zou op zijn minst geen voetafdruk in de wereld moeten nalaten.

Leerlingen kunnen in dit project gestimuleerd worden tot nadenken over de vraag in wat voor wereld ze willen leven als ze zelf volwassen of oud zijn en over het leven dat ze hun kinderen later gunnen. Onze manier van leven zou op zijn minst mogelijk moeten maken, dat de mensen die na ons komen het niet slechter hebben dan wij. Daarnaast is het nodig om leerlingen duidelijk te maken dat de manier waarop we hier leven invloed heeft op het leven van mensen in andere gebieden. Denk aan de lonen in ‘sweatshops’ in ontwikkelingslanden, waar jeans, schoenen e.d gemaakt worden voor de rijke landen. De lonen zijn vaak zo laag zijn dat een gezin er niet behoorlijk van kan leven, zodat ook jonge kinderen moeten werken.

In het project gaat het vooral om ecologische duurzaamheid, maar wordt ook verband gelegd met de sociale en economische kanten.

Lees meer in het docentengedeelte »