Home

Over dit project

Ecologische voetafdruk

Het project Duurzame Voetafdruk/Sustainable footprint is ontwikkeld op basis van het idee van de ‘ecologische voetafdruk’ (tegenwoordig in Nederland ook bekend onder de naam ‘mondiale voetafdruk’).

In het boek van de Canadezen Wackernagel en Rees( “Your Ecological Footprint”, 1996) die het model bedachten, wordt het oppervlak productief land, dat een mens – of een gemeenschap (stad, land, bedrijf) – nodig heeft voor zijn consumptie, als maat gebruikt voor de duurzaamheid van iemands leefwijze. Bij het werken met dit idee met mensen uit de Derde

Ecologische voetafdruk

Wereld (met name Indonesie) bleek dat het model weliswaar zeer goed is voor educatief gebruik in de rijke landen, maar niet bruikbaar is voor leerlingen in de Derde Wereld en meer algemeen in de tropen. Hun ‘voetafdruk’ kan door armoede, maar ook door het klimaat, klein zijn, terwijl er toch ernstige aantasting van het natuurlijk milieu plaats vindt (zoals ontbossing, vernietiging van koraalriffen en mangroven).
Daarom wordt in dit project niet zozeer gekeken naar de grootte van de voetafdruk, maar naar de vraag, welk effect iemands leefwijze heeft op het leven van mensen elders en in de toekomst, en naar de vraag hoe lang iemand voetafdruk zal blijven staan. De boodschap is: probeer de wereld (hier en elders) prettig bewoonbaar te houden ook voor toekomstige generaties.

Het project bestaat uit een website (www.duurzamevoetafdruk.nl, of www.sustainablefootprint.org) waar in het Nederlands en het Engels (deels ook in het Indonesisich) materiaal te vinden is waarmee klassen – of andere groepen jongeren – aan de slag kunnen om te leren over duurzame ontwikkeling, gebaseerd op thema’s uit het eigen dagelijks leven. Een deel van het materiaal is opgezet voor Probleem-Gestuurd Onderwijs (PGO): een groepje leerlingen krijgt een kort verhaaltje over een situatie, die henzelf ook kan overkomen, en gaat onderzoeken welke vragen rond duurzaamheid deze situatie oproept, en vervolgens proberen antwoorden op deze vragen te vinden. Tot slot presenteren ze de resultaten, oplossingen, e.d voor de rest van de groep en beginnen misschien aan een activiteit om het probleem daadwerkelijk in hun eigen omgeving op te lossen. Zowel voor de leerlingen als voor de docenten, die dit proces begeleiden, is een uitgebreide handleiding op de site te vinden.

Met dit project willen we een verbreding en verdieping bieden bij het materiaal dat al ontwikkeld is rond de ‘ecologische voetafdruk’. We bieden hiermee tevens een handvat voor leerlingen om rond dit thema informatie uit te wisselen, vooral tussen de rijke en de armere landen. Tijdens workshops in Indonesië werden ideeën ontwikkeld om het model geschikt te maken voor zowel scholen in het rijke westen als in deontwikkelingslanden. Collega’s in Indonesië hebben materiaal voor het project gemaakt, die passen bij schoolsystemen aldaar. We hopen verder ook materiaal uit andere regio’s en landen te kunnen toevoegen, zodat de site wereldwijd bruikbaar wordt.

In dit onderdeel kunt u de volgende opties terugvinden in het menu:

Duurzame voetafdruk
Hoe wordt de ecologische voetafdruk bepaald?
Werken aan de duurzame voetafdruk